Kooperativ Årsbok, 1982–1983

Föreningen kooperativa studier, © Coop-KF, arkiv och bibliotek.