Kooperationer förenar vinstmål med andra värden

Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle om den kooperativa affärsmodellens nytta och vad som nu är nästa åtgärd efter att nya lagen om ekonomiska föreningar träder i kraft.