Kooperation och hållbarhet – för framtidens skull

För kooperativa företag ingår hållbarhet i kärnaffären. Ett ökat kooperativt ägande kan därför bidra positivt till en mer hållbar utveckling. Det är en av slutsatserna i den rapport som Svensk Kooperation presenterar idag.

Den nya rapporten Hållbarhet – en del av kooperationens kärna har tagits fram av konsultföretaget Macklean. I en undersökning jämförs kooperativa företags hållbarhetsarbete med investerarägda företag, genom en analys av företagens års- och hållbarhetsrapporter.

–  Vi kan se att generellt har kooperativa företag en högre ambitionsnivå och en större bredd i sitt hållbarhetsarbete än investerarägda företag. Bland de investerarägda företagen finns en större variation, där vissa är mycket ambitiösa medan andra inte prioriterar hållbarhetsfrågan lika högt, konstaterar rapportförfattaren Eva Eriksson, Macklean.

Rapporten visar också att den kooperativa företagsformen har inbyggda fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Kooperativa företag har ett långsiktigt perspektiv på vinster och bygger på principer om demokrati och delaktighet. Den kooperativa företagsformen har också möjlighet att bidra till lösningen av vissa stora samhällsutmaningar, så som integration och bevarandet av en levande landsbygd, enligt rapporten.

–  De kooperativa företagen har länge varit drivande när det gäller hållbarhetsfrågor, och bidrar stort med det i det svenska näringslivet. Den kooperativa företagsformen har hållbarhet som en del av sin kärna, säger Anders Källström, ordförande i Svensk Kooperation och vd i Lantbrukarnas Riksförbund.

Enligt rapporten har de kooperativa företagen samtidigt ett antal utmaningar framför sig, för att kunna fortsätta att hålla en hög nivå i hållbarhetsarbetet. En utmaning är att den komplexa ägarstyrningen kan försvåra i genomdrivande och samordning av hållbarhetsarbete, och en annan utmaning handlar om den ekonomiska effektiviteten.


alternate_emailIntervjuer och presskontakt

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se