Kooperationen saknas i vårbudgeten

 

När regeringen nu presenterar vårbudgeten på 30 miljarder kronor saknas förslag för att stärka den kooperativa sektorn och det kooperativa företagandet. Därmed riskerar också Sverige gå miste om den potential som kooperationen har att lösa Sveriges utmaningar.

Den 19 april överlämnade regeringen 2022 års vårbudget och vårändringsbudget till riksdagen. Från Svensk Kooperations sida var förhoppningen att det skulle finnas med förslag för att stärka den kooperativa sektorn och det kooperativa företagandet. Det hade varit en viktig signal om att regeringen ser att kooperationen behövs för att lösa Sveriges utmaningar.

Kooperativa sektorn viktig för svenskt näringsliv

De kooperativa och ömsesidiga företagen utgör det demokratiska näringslivet som förenar både affärsnytta och demokratiska värderingar. Men i vårbudgeten hittar man inte ett endaste ord om kooperation, kooperativt företagande eller ekonomiska föreningar.

Vårpropositionen präglas till stor del av förslag kopplade till kriget i Ukraina och konsekvenser av detsamma. Det är mycket viktiga frågor och naturligt att fokus ligger där när regeringen nu presenterar sin vårbudget. Förstärkning av Sveriges totalförsvar, stöd till Ukraina, ett ordnat mottagande av flyktingar samt förslag för att lindra konsekvenserna för svenska hushåll och företag är några områden som prioriteras. Även satsningar för att bryta segregationen, driva på klimatomställningen och utförandet av välfärden lyfts fram.

Men för att nå framgång i dessa frågor behövs den kooperativa sektorn. Kooperativa och ömsesidiga företag är verksamma inom bostads-, välfärds-, energi-, detaljhandels- och jordbrukssektorn, för att bara nämna några. Kooperativa och ömsesidiga företag är också viktiga för den hållbara omställningen, tillskapandet av nya jobb och för att bryta segregationen och utanförskapet. Det vill säga flera av de områden som regeringen pekar ut som prioriterade. Pengar riktade till att lösa utmaningar är i grunden bra men någon måste också genomföra arbetet. Där är kooperativa och ömsesidiga företag viktiga.

Nationell handlingsplan som sätter kooperation på agendan

Svensk Kooperation har länge föreslagit att regeringen borde ta fram en nationell handlingsplan för att utveckla och skapa goda förutsättningar för kooperativa och ömsesidiga företag. En sådan handlingsplan skulle vara ett viktigt verktyg i det löpande regeringsarbetet och skulle göra att det kooperativa företagandet inte glöms bort utan prioriteras upp. Kooperativa och ömsesidiga företag är viktiga i det svenska näringslivet och samhället – ta tillvara den potential som finns för att bidra än mer till lösningen av Sveriges utmaningar!