Kooperationen i Almedalen 2018

Här ser du den kooperativa kalendern under Almedalsveckan 2018. Sidan fylls löpande på med evenemang. Hoppas vi ses där!

Du kan också prenumerera på hela programmet nedan i din egen kalender-app. Kan ju vara praktiskt.

söndag den 1 juli, 2018

1 juli—9 juli

Almedalsveckan

onsdag den 4 juli, 2018

10:00—10:40

Länsförsäkringar: I vissa skolor på landsbygden går det idag bara tio barn

Landsbygden avfolkas vilket medför svårigheter för kommuner i glesbygden att hålla offentlig service. I vissa skolor går det idag bara tio barn. Vad är det som gör att vi vill bo på en plats? Vad kan kommuner och regionen göra för att en plats ska bli mer intressant i medborgarnas ögon?

Deltagare

 • Ardalan Shekarabi (S, regeringen)
 • Helena Lindholm (C, riksdag) 
 • Lars Anders Johansson (Timbro)
 • Lotta Engzell Larsson (DI)
 • Josefina Syssner (LIU)
 • Po Tidholm (Debattör och journalist)
 • Moderator: Terese Bengard (Hela Sverige ska leva)
10:30—11:30

Riksbyggen: Bostäder för både äldre och yngre – Är ökad rörlighet ett sätt att sänka trösklarna på bostadsmarknaden

Rörligheten på bostadsmarknaden behöver öka för att fler ska kunna bo utifrån sina behov. Unga hushåll behöver kunna komma in på bostadsmarknaden och äldre hushåll behöver ges möjlighet att flytta till anpassade bostäder.

Det behövs både tillskott av nyproducerade bostäder och möjlighet att flytta inom det befintliga beståndet. Idag har många äldre svårt att lämna en villa för att flytta till ändamålsenliga bostäder och många yngre har svårt att komma in på bostadsmarknaden då villkoren för att efterfråga inte rimmar med deras förutsättningar.

Hur ska vi då arbeta för att åstadkomma äkta rörlighet? Ser förutsättningar olika ut i olika delar av landet? På vilket sätt kan äldres boende bidra till att fler yngre kan komma in på bostadsmarknaden?

Medverkande

 • Alf Karlsson, statssekreterare till bostadsministern
 • Peter Danielsson (M), kommunalråd Helsingborg
 • Saffran Rohm, ordförande jagvillhabostad.nu
 • Robert Boije, chefekonom SBAB
 • Moderator: Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen
12:00—13:00

Riksbyggen: Platser för gemenskap – Hur utvecklar vi inkluderande städer

Våra städer är i ständig förändring. Gamla och nya kvarter växer tillsammans när bostadsområden blandas med nya bostäder. Genom att utveckla både våra inre och yttre stadsdelar och samtidigt binda ihop dem, skapar vi förutsättningar för social hållbarhet.

Levande stadsdelar bidrar till helhet och utveckling av våra städer. Med hjälp av förtätning kan stadsdelar tillgodoses med sådant som saknas av bostäder och verksamheter. Fler människor utgör också underlag för utökad service och kollektivtrafik. Människor är kittet för social samverkan, trygghet och hållbar stadsutveckling.

Riksbyggen, ByggVesta och Hyresgästföreningen arbetar för att utveckla trygga och hållbara bostadsområden. Tillsammans lät aktörerna nationalekonomen Stefan Fölster klarlägga de samhällsekonomiska effekterna av att stadsdelar präglas av utanförskap. Med utgångspunkt i bred forskning och internationell utblick släpptes i december 2017 rapporten Den inkluderande staden – Stadsutveckling i kommuners gränstrakter med exemplet Järva Storstad.

Välkommen att ta del av Stefan Fölsters rapport och efterföljande panelsamtal i frågorna.

Medverkande

 • Stefan Fölster, nationalekonom Reforminstitutet – presentation av boken
 • Anders Kessling, statssekreterare till arbetsmarknadsministern
 • Jonas Nygren, förbundschef för Hyresgästföreningen och f.d. ordförande Delegationen mot segregation
 • Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd Stockholms stad
 • Kerstin Annadotter, Tek Dr Fastighetsekonomi vid KTH
 • Moderator: Therese Berg, hållbarhetschef Riksbyggen
13:00—13:45

Svensk Kooperation: Hållbarhet — En del av kooperationens kärna

Är hållbarhet en del av kooperationens kärna och hur förhåller sig de kooperativa företagens fokus på hållbarhetsfrågor till jämförbara företag med andra affärslogiker? Finns det en naturlig koppling mellan kooperation och hållbarhet? Och hur tar den sig i så fall uttryck?

Kooperationen spelar alltjämt en viktig roll i samhällsutvecklingen och är inom många områden drivande för en hållbar utveckling. Vi samtalar om dessa föreställningar stämmer och om det faktiskt finns en särskild koppling mellan kooperativa företag och hållbarhet.

Studien som ligger till grund för seminariet fokuserar på två huvudsakliga frågor.

 1. Har kooperativa företag en högre ambitionsnivå i sitt hållbarhetsarbete än investerarägda företag?
 2. Finns det ett inbyggt fokus på hållbarhet i den kooperativa företagsformen?

Medverkande

 • Per Grankvist, moderator.
 • Eva Eriksson, rapportförfattare, Macklean.
 • Karin Perers, ordförande, Mellanskog.
 • Sofia Hagman, hållbarhetschef, HSB Riksförbund.

→ Läs mer om evenemanget

→ Hämta hållbarhetsrapporten (2018)

13:00—13:45

Länsförsäkringar: Ökad psykisk ohälsa bland unga — Eller?

Nyheterna om ungas ökade psykiska ohälsa duggar tätt. Men hur ska statistiken faktiskt utläsas? Och vad hjälper när en ung person har det kämpigt? Vad främjar psykisk hälsa?

Deltagare

 • Linda Fleetwood Lt-politiker Kalmar (V)
 • Fredrik Lindencrona, SKL 
 • Johanna Wester, projektledare Mind 
 • Siris Strand från Pillerpodden 
 • Moderator: Kristina Ström Olsson LF
14:00—14:45

KFO Personlig Assistans: Rättsutvecklingen inom personlig assistans – Rättspraxis eller politik

Förändrad rättspraxis de senaste åren har fått långtgående konsekvenser för människor med behov av personlig assistans. Hur går det till när avgränsade enskilda domar används i generaliserande tolkningar? Vilken betydelse tillmäts egentligen assistanslagstiftningens ändamål och förarbeten?

Mederkande

 • Henrik Petrén, generalsekreterare, RBU
 • Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, Lunds universitet
 • Mikael Klein, intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige
 • Cecilia Blanck, ordförande, KFO Personlig Assistans
 • Hanna Kauppi, moderator
14:15—14:45

Länsförsäkringar: Artificiell intelligens och IoT — Hur lirar alla uppkopplade prylar med vår integritet?

Uppkopplade sensorer eller kroppsnära teknik som kan göra oss friskare blir allt mer vanligt. Men är vi medvetna om hur vår information kommer att användas och av vem? Vad händer om informationen kommer i fel händer? Kommer tekniken att vinna över politiken? Om integritet, förebyggande av brott och din hälsa. Hur mycket digitala spår lämnar vi efter oss redan idag? Missbrukas den?

Deltagare

 • Stefan Larsson, Forskare
 • Titti Lundgren, Coala life
 • Charlotta Lööv – Lindahl advokatbyrå
 • Jacob Dexe, RISE
 • Johan Flodin, KRY
 • Moderator: Annika Dopping
15:00—15:45

Svensk Kooperation: Kooperativa företag — En lösning för att stå emot konjunktursvängningar

Kooperativa företag är de som bäst stått emot konjunktursvängningar. En förklaring är företagsformens inbyggda karaktärsdrag som skapar goda förutsättningar att vara hållbar över tid. På vilket sätt kan kooperativa företag vara en del av lösningen för att bättre parera olika typer av kriser?

Den kooperativa företagsformen, som bygger på engagemang, långsiktighet och demokrati och närhet till medlemmarna, har på olika sätt visat sig ha en bättre motståndskraft att klara kriser.

Seminariet lyfter frågor hur kooperativa företag och kooperation kan vara en del av lösningen för olika typer av kriser, i Sverige och internationellt. Det handlar om ett hållbart ägarskap. Kooperativa företag matchar människors ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen. Detta är något som ofta kallas trefaldig hållbarhet.

Detta är också antagligen orsaken till att kooperativa företag brukar klara ekonomiska kriser mycket bra. Kooperativa företag bidrar på ett effektivt sätt till en hållbar ekonomi och till människors sociala trygghet.

Medverkande

 • Peter Normark, doktor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.
 • Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect.
 • Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen.
 • Moderator: Mattias Goldman, tankesmedjan FORES.

Läs mer om evenemanget

15:15—16:00

Länsförsäkringar: Dagens pensionssystem — Glöms småföretagare bort?

Nya sätt att driva företag, allt fler som arbetar i mindre företag och många unga som hamnar i korta anställningar gör att många, inte minst småföretagen, hamnar utan pensionstrygghet. Vilken är det allmännas och företagens roll när det gäller att stötta företagarna i den nya arbetsmarknaden?

Deltagare

 • Tua Holgersson, vd LF Fondliv
 • Mats Persson, Liberalerna
 • Niklas Laninge, psykolog
 • Moderator: Annika Creutzer

torsdag den 5 juli, 2018

16:00—16:45

Coompanion: Kan värderingar, inkluderande arbetsplatser och breddad rekrytering rädda världen?

Att mångfald är en framgångsfaktor för företag är känt. Ändå har vissa grupper svårt att få jobb. Vilket ledarskap krävs för att för att företag ska leva sina värderingar och skapa en hållbar och inkluderande arbetsplats som också bidrar till affärsnyttan?

En god arbetsmiljö och värdegrund är en förutsättning för fungerande företag och organisationer. Hur gör vi för att ta tillvara all potential och kompetens som finns i vårt samhälle, bli effektivare och samtidigt bidra till ett socialt hållbart samhälle. Vi ger dig inspiration och praktiska tips och verktyg på hur du kan tänka nytt, jobba för innovativ rekrytering, god arbetsmiljö och ökad mångfald.

Medverkande

 • Greta Högberg, seniorkonsult HR och arbetsmiljö, Helhetskommunikation
 • Karin Strömqvist Bååthe, moderator och generalsekreterare, Social Venture Network (SVN Sweden)
 • Karina Lindgren, ledarutvecklare, Coompanion Sverige
 • Lisa Gustafsson, kundansvarig, IRIS Hadar AB
 • Eva-Lena Habel, utbildare, projektledare, IRIS Hadar AB

Läs mer om evenemanget