Kooperationen i Almedalen 2018

Här ser du den kooperativa kalendern under Almedalsveckan 2018. Sidan fylls löpande på med evenemang. Hoppas vi ses där!

Du kan också prenumerera på hela programmet nedan i din egen kalender-app. Kan ju vara praktiskt.

söndag den 1 juli, 2018

1 juli—9 juli

Almedalsveckan

måndag den 2 juli, 2018

09:30—10:15

KFO Personlig Assistans: Vad ska rädda barnen?

Barnkonventionen förskriver tydligt barnens rätt. Ändå är det inte givet att ett barn med omfattande funktionsnedsättningar får personlig assistans eller kan bo med sin familj.

Hur kommer det sig? Vad händer med barns rätt till personlig assistans?

Ska ett barn få grundläggande behov som hjälp med att andas och att äta tillgodosedda? Och ska också barn med omfattande funktionsnedsättning få växa upp i sin familj?

10:45—11:30

KFO Personlig Assistans: Vilken betydelse har forskning om personlig assistans i debatt och utredningar?

Personlig assistans har funnits i mer än 20 år och det finns en hel del forskning på området. Men hur känd är forskningen om personlig assistans egentligen? Vilken betydelse har forskningen för debatten och i utredningar om personlig assistans?

13:00—14:00

Arbetsgivarföreningen KFO: Hur är det att arbeta inom civilsamhället?

Att vara anställd i civilsamhället är något annat än den privata eller den offentliga sektorn. Det erbjuder en möjlighet till ett attraktivt sammanhang med engagemang, värderingar och en önskan om att förändra världen. Hur ser villkor, utvecklingsmöjligheter och skillnader inom denna sektor ut? Arrangeras tillsammans med Arbetsgivaralliansen och Idea.

Medverkande

 • Truls Neubeck, verksamhetschef, Ideell Arena
 • Ola Segnestam-Larsson, forskare och rapportförfattare, Score, Stockholms Universitet
 • Shadé Jalali, utredare, Unionen
 • Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris

Mer om evenemanget

14:30—15:45

Arbetsgivarföreningen KFO: Ägar- och generationsskifte i svenska företag – Kan personalövertagande vara ett alternativ?

Sverige behöver fler företag och fler företagare. Ägarmodeller får allt större betydelse i samhällets strukturomvandling. Företag bidrar till lokal och regional tillväxt och utveckling. Värdet av en mångfald av ägarmodeller inom det svenska näringslivet kan inte överskattas.

Medverkande

 • Sophie Nachemson-Ekwall, ekonomie doktor, Handelshögskolan Stockholm
 • Gordon Hahn, ordförande, Coompanion Sverige
 • Martin Ådal, ekonomisk politisk talesperson, Centern

Mer om evenemanget

tisdag den 3 juli, 2018

09:30—10:30

Arbetsgivarföreningen KFO: Förändra er eller dö – Om paradigmskiftet i framtidens näringsliv

Hur påverkas näringslivet av att den unga generationen lägger större vikt vid företags patos och värderingar? Hur ska företag göra för att vara framgångsrika även i framtiden när nya värden styr? Hur fungerar det rent konkret när företag inte enbart styrs av vinstintresse?

Medverkande

 • Petter Skogar, förbundsdirektör, KFO
 • Magdalena Gerger, vd, Systembolaget
 • Britt Hansson, vd, OK ekonomisk förening
 • Pernilla Bonde, vd, HSB
 • Lars Hjälmered, Riksdagsledamot, Moderaterna

Mer om evenemanget

10:00—10:40

Länsförsäkringar: Ökat kriminellt beteende och brottslighet — Vad är orsaken och vem är beredd att ta tag i det?

Tillit till andra brukar liknas vid sammanhållande kitt och vi tillhör en grupp av länder som kännetecknas av tillit. Men nu står vi med en växande segregation, speciellt i vissa områden. Detta riskerar att minska tilliten i samhället. Många menar att minskad tillit och ökad brottslighet hör ihop.

Deltagare

 • Roger Haddad (L, riksdag)
 • Anders Ygeman (S, riksdag)
 • Lars Trägårdh (forskare)
 • Ulf Merlander (Polis Gbg)
 • Magnus Lindgren Stiftelsen Tryggare Sverige
 • Mats Galvenius, Larmtjänst
 • Fredrik Bergström , vd LF Sthlm (tillträdande vd LFAB)
 • Moderator: Dilsa Demirbag-Sten
10:30—11:30

Konsumentföreningen Stockholm: Plastsveket – så gör vi för att sorteringsviljan inte ska gå upp i rök

Den användbara plasten har blivit ett monster som hotar både hav och hälsa. Nästan alla svenska konsumenter både stöttar och deltar i återvinningen av plast. Men det är ett otacksamt, svårt och smutsigt arbete där det som inte hamnar fel ofta bränns upp istället för att återvinnas.

Hur kan politiker, producenter och återvinningsbranschen rädda svenska konsumenter från återvinningsångest och uppgivenhet? Vad kan vi egentligen göra med den återvunna plasten? Dessa utmaningar diskuterar vi med företrädare för näringslivet, handlare och personer från återvinningsbranschen.

Medverkande:

 • Nina Fall, Deputy Sustainability Manager, IKEA Svenska Försäljnings AB  
 • Björn Larsson, Marknadsdirektör, Coop  
 • Karin Brynell, vd på branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel och styrelseledamot i Plastkretsen  
 • Miriam Thunborg, Hållbarhetschef, Lidl  
 • Martin Strååt, Tekn.Dr polymer bearbetning, Novoplast  
 • Minna Hellman, Moderator, Konsumentföreningen Stockholm  
 • Axel Boëthius, Moderator 

Läs mer på kfstockholm.se

11:00—12:00

KFO Personlig Assistans: Personlig assistans efter valet 2018 – En spaning

Oron för den personliga assistansens utveckling är stor. Vilka frågor hamnar högst på agendan efter valet? Hur tänker partierna kring den personliga assistansen? Bör de som blivit av med assistansen de senaste åren få tillbaka den? Och vad händer med LSS-utredningen?

Medverkande

 • Maja Fjaestad, statssekreterare, (S), socialdepartementet.
 • Bengt Eliasson, riksdagsledamot, (L), socialutskottet.
 • Maj Karlsson, riksdagsledamot, (V), socialutskottet.
 • Ann-Britt Åsebol, riksdagsledamot, (M), socialutskottet.
 • Carina Herrstedt, riksdagsledamot, (SD), socialutskottet.
 • Carola Gunnarsson, riksdagskandidat, (C).
 • Emma Henriksson, riksdagsledamot, (KD), socialutskottet.
 • Jonas Franksson, styrelseledamot, STIL.
 • Magnus Andén, styrelseordförande, föreningen JAG.
 • Hanna Kauppi, moderator.
12:00—12:45

LRF: Den gröna regeringsförklaringen

Valet 2018 handlar om att välja att se möjligheter istället för problem. Med rätt politiska beslut kan de gröna näringarna erbjuda lösningar på klimatomställningen: Jobb i hela landet, mer hållbar hälsosam mat och förnybar energi.

Palle Borgström presenterar de gröna näringarnas egen regeringsförklaringen. Tre entreprenörer inom det gröna näringslivet berättar vad de vill att Sveriges nästa statsminister ska säga i sin regeringsdeklaration i höst.
Kommenteras av två politiker.

Moderator

 • Julia Bendelin, företagsledare och debattör, Gotland

Paneldeltagare

 • Palle Borgström, förbundsordförande LRF
 • Andreas Nypelius, lantbrukare, Gotland
 • Mikael Nypelius, restauratör, Gotland
 • Magdalena Hermelin, grönsaksodlare, Östergötland

Politiker

 • Monica Haider, (S), Miljö- och Jordbruksutskottet
 • Martin Ådahl, (C), riksdagskandidat, chefsekonom
12:00—13:00

Coompanion: Hur kan vi finansiera och bygga för hållbar gemenskap?

Vi står inför stora utmaningar när det gäller bostadsbyggande i termer av långsiktighet och hållbarhet. Hur kan vi skapa strukturer för att människor ska kunna samlas i byggemenskaper och komma fram till hållbara lösningar på sitt framtida boende? Hur ska idéerna kunna finansieras?

Hur kan vi skapa strukturer för att människor ska kunna samlas i byggemenskaper och komma fram till hållbara lösningar på sitt framtida boende? Hur ska det finansieras från första idén till färdiga bostäder, särskilt på marknader som är lite svagare och för grupper av människor som inte kan prestera allt egenkapital själva? Seminariet kommer att belysa några exempel på problemställningar och lösningar på finansiering både i Sverige och internationellt.

Medverkande

 • Staffan Schartner, Föreningen för byggemenskaper
 • Jan Svensson, Mikrofonden Sverige
 • Gordon Hahn, Coompanion Sverige
 • Kristoffer Lüthi, Ekobanken
 • Ulrika Hägred, Boverket

Läs mer om evenemanget

12:00—13:30

Länsförsäkringar: Du måste flytta på dig — Om rörlighet på bostadsmarknaden

Bostadsbeståndet utnyttjas i dag alltför ineffektivt och vi försöker bygga oss ur bostadskrisen, trots att många menar att ökad rörlighet är mer kostnadseffektivt för samhället i stort. Vi måste helt enkelt göra det lättare att flytta på oss. Men vad krävs för en ökad rörlighet på bostadsmarknaden?

Deltagare

 • Marcus Svanberg, vd, LFF
 • Therese Berg, hållbarhetschef, Riksbyggen
 • Moderator: Maja Stridsberg, Westander
13:15—14:00

LRF: Stad och land behöver varann

Debatten om stad och land har länge stått och stampat och behöver nytt syre. LRF öppnar upp för en konstruktiv diskussion som inte polariserar. Utgångspunkten är att stad och land kan utvecklas parallellt och skillnaderna jämnas ut.

Vi bjuder in till ett samtal med Stockholms Handelskammare och representanter från forskarvärlden om hur vi tillsammans kan hitta nya förslag som skapar livskraft och attraktion också utanför städerna.

Moderator

 • Julia Bendelin, företagsledare och debattör, Gotland

Paneldeltagare

 • Anders Källström, VD och koncernchef LRF
 • Josefina Syssner, forskare regional utvecklingspolitik, Linköpings universitet
 • Per Schlingmann, föreläsare och rådgivare
 • Fredrik Torehammar, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare
14:00—14:45

Länsförsäkringar: Den ökade psykiska ohälsan i arbetslivet — En regional fråga?

Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa har ökat markant de senaste 6 åren och fått en tydlig utbredning i arbetslivet. Den här oroande utvecklingen måste brytas. Hur kan våra politiker bidra, vad kan myndigheter, vården, arbetsgivarna och försäkringsbolagen göra?

Deltagare

 • Kristina Ström Olsson 
 • Anna Nyberg, Stressforskningsinstitutet 
 • Lotta Finstorp (M)
 • Erik Ageberg eller Liselott Argulander, Företagarna
 • Fredrik Lindencrona, SKL 
 • Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier 
 • Moderator: Annika Dopping
14:15—15:00

LRF: Enklare skatteregler = 50 000 nya jobb

De gröna näringarna har en förmåga att få snurr även på övrigt företagande. En miljon kronor i ökad omsättning i en grön näring genererar 2,5 nya jobb, motsvarande siffra i övriga näringslivet är 1,4 nya jobb. Det gröna näringslivet kan enligt beräkningar skapa 50 000 nya jobb. Men hämmas av arbetsgivaravgifter, regelkrångel och kortsiktiga och oförutsägbara skatteregler. Förenklingar på skatteområdet skulle skapa arbetstillfällen, tillväxt och konkurrenskraft i hela Sverige.

Moderator

 • Urban Rydin, skatteansvarig LRF

Paneldeltagare

 • Åsa Odell, vice ordförande LRF
 • Per Åsling, (C), ordförande i Skatteutskottet
 • Jörgen Hellman, (S), vice ordförande i Skatteutskottet
 • Cecilia Widegren, (M), skattepolitisk talesperson
15:15—16:00

LRF: Äganderätt, skogs- och miljöpolitik — Var står du?

För att bönderna ska kunna fortsätta producera de ”gröna kolatomerna” och ge en mångfald av nyttor till samhället, behövs de rätta politiska förutsättningarna. LRF Gotland ställer frågan till de politiska partiernas företrädare – vilken politik vill du driva för de gröna näringarna?
Var står du i frågan?

Medverkande

 • Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna
 • Anna Törnfelt, ordförande LRF Gotland
 • Lennart Niklasson, företagare

onsdag den 4 juli, 2018

10:00—10:40

Länsförsäkringar: I vissa skolor på landsbygden går det idag bara tio barn

Landsbygden avfolkas vilket medför svårigheter för kommuner i glesbygden att hålla offentlig service. I vissa skolor går det idag bara tio barn. Vad är det som gör att vi vill bo på en plats? Vad kan kommuner och regionen göra för att en plats ska bli mer intressant i medborgarnas ögon?

Deltagare

 • Ardalan Shekarabi (S, regeringen)
 • Helena Lindholm (C, riksdag) 
 • Lars Anders Johansson (Timbro)
 • Lotta Engzell Larsson (DI)
 • Josefina Syssner (LIU)
 • Po Tidholm (Debattör och journalist)
 • Moderator: Terese Bengard (Hela Sverige ska leva)
10:30—11:30

Riksbyggen: Bostäder för både äldre och yngre – Är ökad rörlighet ett sätt att sänka trösklarna på bostadsmarknaden

Rörligheten på bostadsmarknaden behöver öka för att fler ska kunna bo utifrån sina behov. Unga hushåll behöver kunna komma in på bostadsmarknaden och äldre hushåll behöver ges möjlighet att flytta till anpassade bostäder.

Det behövs både tillskott av nyproducerade bostäder och möjlighet att flytta inom det befintliga beståndet. Idag har många äldre svårt att lämna en villa för att flytta till ändamålsenliga bostäder och många yngre har svårt att komma in på bostadsmarknaden då villkoren för att efterfråga inte rimmar med deras förutsättningar.

Hur ska vi då arbeta för att åstadkomma äkta rörlighet? Ser förutsättningar olika ut i olika delar av landet? På vilket sätt kan äldres boende bidra till att fler yngre kan komma in på bostadsmarknaden?

Medverkande

 • Alf Karlsson, statssekreterare till bostadsministern
 • Peter Danielsson (M), kommunalråd Helsingborg
 • Saffran Rohm, ordförande jagvillhabostad.nu
 • Robert Boije, chefekonom SBAB
 • Moderator: Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen
12:00—13:00

Riksbyggen: Platser för gemenskap – Hur utvecklar vi inkluderande städer

Våra städer är i ständig förändring. Gamla och nya kvarter växer tillsammans när bostadsområden blandas med nya bostäder. Genom att utveckla både våra inre och yttre stadsdelar och samtidigt binda ihop dem, skapar vi förutsättningar för social hållbarhet.

Levande stadsdelar bidrar till helhet och utveckling av våra städer. Med hjälp av förtätning kan stadsdelar tillgodoses med sådant som saknas av bostäder och verksamheter. Fler människor utgör också underlag för utökad service och kollektivtrafik. Människor är kittet för social samverkan, trygghet och hållbar stadsutveckling.

Riksbyggen, ByggVesta och Hyresgästföreningen arbetar för att utveckla trygga och hållbara bostadsområden. Tillsammans lät aktörerna nationalekonomen Stefan Fölster klarlägga de samhällsekonomiska effekterna av att stadsdelar präglas av utanförskap. Med utgångspunkt i bred forskning och internationell utblick släpptes i december 2017 rapporten Den inkluderande staden – Stadsutveckling i kommuners gränstrakter med exemplet Järva Storstad.

Välkommen att ta del av Stefan Fölsters rapport och efterföljande panelsamtal i frågorna.

Medverkande

 • Stefan Fölster, nationalekonom Reforminstitutet – presentation av boken
 • Anders Kessling, statssekreterare till arbetsmarknadsministern
 • Jonas Nygren, förbundschef för Hyresgästföreningen och f.d. ordförande Delegationen mot segregation
 • Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd Stockholms stad
 • Kerstin Annadotter, Tek Dr Fastighetsekonomi vid KTH
 • Moderator: Therese Berg, hållbarhetschef Riksbyggen
13:00—13:45

Svensk Kooperation: Hållbarhet — En del av kooperationens kärna

Är hållbarhet en del av kooperationens kärna och hur förhåller sig de kooperativa företagens fokus på hållbarhetsfrågor till jämförbara företag med andra affärslogiker? Finns det en naturlig koppling mellan kooperation och hållbarhet? Och hur tar den sig i så fall uttryck?

Kooperationen spelar alltjämt en viktig roll i samhällsutvecklingen och är inom många områden drivande för en hållbar utveckling. Vi samtalar om dessa föreställningar stämmer och om det faktiskt finns en särskild koppling mellan kooperativa företag och hållbarhet.

Studien som ligger till grund för seminariet fokuserar på två huvudsakliga frågor.

 1. Har kooperativa företag en högre ambitionsnivå i sitt hållbarhetsarbete än investerarägda företag?
 2. Finns det ett inbyggt fokus på hållbarhet i den kooperativa företagsformen?

Medverkande

 • Per Grankvist, moderator.
 • Eva Eriksson, rapportförfattare, Macklean.
 • Karin Perers, ordförande, Mellanskog.
 • Sofia Hagman, hållbarhetschef, HSB Riksförbund.

→ Läs mer om evenemanget

→ Hämta hållbarhetsrapporten (2018)

13:00—13:45

Länsförsäkringar: Ökad psykisk ohälsa bland unga — Eller?

Nyheterna om ungas ökade psykiska ohälsa duggar tätt. Men hur ska statistiken faktiskt utläsas? Och vad hjälper när en ung person har det kämpigt? Vad främjar psykisk hälsa?

Deltagare

 • Linda Fleetwood Lt-politiker Kalmar (V)
 • Fredrik Lindencrona, SKL 
 • Johanna Wester, projektledare Mind 
 • Siris Strand från Pillerpodden 
 • Moderator: Kristina Ström Olsson LF
14:00—14:45

KFO Personlig Assistans: Rättsutvecklingen inom personlig assistans – Rättspraxis eller politik

Förändrad rättspraxis de senaste åren har fått långtgående konsekvenser för människor med behov av personlig assistans. Hur går det till när avgränsade enskilda domar används i generaliserande tolkningar? Vilken betydelse tillmäts egentligen assistanslagstiftningens ändamål och förarbeten?

Mederkande

 • Henrik Petrén, generalsekreterare, RBU
 • Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, Lunds universitet
 • Mikael Klein, intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige
 • Cecilia Blanck, ordförande, KFO Personlig Assistans
 • Hanna Kauppi, moderator
14:15—14:45

Länsförsäkringar: Artificiell intelligens och IoT — Hur lirar alla uppkopplade prylar med vår integritet?

Uppkopplade sensorer eller kroppsnära teknik som kan göra oss friskare blir allt mer vanligt. Men är vi medvetna om hur vår information kommer att användas och av vem? Vad händer om informationen kommer i fel händer? Kommer tekniken att vinna över politiken? Om integritet, förebyggande av brott och din hälsa. Hur mycket digitala spår lämnar vi efter oss redan idag? Missbrukas den?

Deltagare

 • Stefan Larsson, Forskare
 • Titti Lundgren, Coala life
 • Charlotta Lööv – Lindahl advokatbyrå
 • Jacob Dexe, RISE
 • Johan Flodin, KRY
 • Moderator: Annika Dopping
15:00—15:45

Svensk Kooperation: Kooperativa företag — En lösning för att stå emot konjunktursvängningar

Kooperativa företag är de som bäst stått emot konjunktursvängningar. En förklaring är företagsformens inbyggda karaktärsdrag som skapar goda förutsättningar att vara hållbar över tid. På vilket sätt kan kooperativa företag vara en del av lösningen för att bättre parera olika typer av kriser?

Den kooperativa företagsformen, som bygger på engagemang, långsiktighet och demokrati och närhet till medlemmarna, har på olika sätt visat sig ha en bättre motståndskraft att klara kriser.

Seminariet lyfter frågor hur kooperativa företag och kooperation kan vara en del av lösningen för olika typer av kriser, i Sverige och internationellt. Det handlar om ett hållbart ägarskap. Kooperativa företag matchar människors ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen. Detta är något som ofta kallas trefaldig hållbarhet.

Detta är också antagligen orsaken till att kooperativa företag brukar klara ekonomiska kriser mycket bra. Kooperativa företag bidrar på ett effektivt sätt till en hållbar ekonomi och till människors sociala trygghet.

Medverkande

 • Peter Normark, doktor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.
 • Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect.
 • Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen.
 • Moderator: Mattias Goldman, tankesmedjan FORES.

Läs mer om evenemanget

15:15—16:00

Länsförsäkringar: Dagens pensionssystem — Glöms småföretagare bort?

Nya sätt att driva företag, allt fler som arbetar i mindre företag och många unga som hamnar i korta anställningar gör att många, inte minst småföretagen, hamnar utan pensionstrygghet. Vilken är det allmännas och företagens roll när det gäller att stötta företagarna i den nya arbetsmarknaden?

Deltagare

 • Tua Holgersson, vd LF Fondliv
 • Mats Persson, Liberalerna
 • Niklas Laninge, psykolog
 • Moderator: Annika Creutzer

torsdag den 5 juli, 2018

16:00—16:45

Coompanion: Kan värderingar, inkluderande arbetsplatser och breddad rekrytering rädda världen?

Att mångfald är en framgångsfaktor för företag är känt. Ändå har vissa grupper svårt att få jobb. Vilket ledarskap krävs för att för att företag ska leva sina värderingar och skapa en hållbar och inkluderande arbetsplats som också bidrar till affärsnyttan?

En god arbetsmiljö och värdegrund är en förutsättning för fungerande företag och organisationer. Hur gör vi för att ta tillvara all potential och kompetens som finns i vårt samhälle, bli effektivare och samtidigt bidra till ett socialt hållbart samhälle. Vi ger dig inspiration och praktiska tips och verktyg på hur du kan tänka nytt, jobba för innovativ rekrytering, god arbetsmiljö och ökad mångfald.

Medverkande

 • Greta Högberg, seniorkonsult HR och arbetsmiljö, Helhetskommunikation
 • Karin Strömqvist Bååthe, moderator och generalsekreterare, Social Venture Network (SVN Sweden)
 • Karina Lindgren, ledarutvecklare, Coompanion Sverige
 • Lisa Gustafsson, kundansvarig, IRIS Hadar AB
 • Eva-Lena Habel, utbildare, projektledare, IRIS Hadar AB

Läs mer om evenemanget