Kooperationen i Almedalen 2019

De kooperativa idéerna ligger i tiden och kooperationens grundvärden som långsiktig lönsamhet, samverkan och samhällsansvar är mer aktuella än någonsin. I Almedalen 2019 visar de kooperativa och ömsesidiga företagen sin aktualitet på den nya mötesplatsen Kooperativa arenan.

Välkommen på frukostseminarium varje morgon under Almedalsveckan.

Almedalen är en demokratisk mötesplats. Vad kan då vara bättre än att det demokratiska näringslivet finns representerat? För första gången finns det en kooperativ arena under Almedalsveckan, där fokus ligger på den kooperativa och ömsesidiga företagsformen. Varje förmiddag, måndag till fredag, förvandlas Rigagränd vid Strand Hotell till en kooperativ arena.

Svensk Kooperation och dess medlemsföretag ordnar seminarier, rundabordssamtal och mingel.

Vi bjuder in till frukostseminarier klockan 08:00–08:45 varje dag. Från måndag den 1 juli till och med fredag den 5 juli. Vi ses på Rigagränd vid Strand Hotel.

Program

måndag den 1 juli, 2019

08:00—08:45

Vilka står för maten vid kriser och beredskap? Kooperativa företags betydelse för livsmedelsförsörjningen

Krisberedskapen i Sverige har blivit en allt viktigare fråga, där samhällets behov av fungerande skydd och försörjningsstrukturer ökar. Torka, bränder och hot i vår närmiljö har blivit reella problem.

Samtidigt så ser vi en utveckling där stora delar av näringslivet i Sverige nu är ägt av utländska ägare och riskkapitalister. Vilken roll spelar ägarstrukturer och huvudkontorets placering för förmågan att klara kriser i vårt land?

Hur kan vi förbereda oss och vilka är det som kan medverka till att det till exempel finns mat på bordet? Vilken betydelse har de kooperativa företagen, som finns lokalt och ägs av svenska producenter och konsumenter, för Sveriges beredskap?

Välkommen till ett frukostseminarium där vi tillsammans får olika perspektiv på frågorna och tillsammans kan diskutera dem.

Arrangör: Svensk Kooperation

Medverkande

 • Camilla Asp, chef för Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar MSB
 • Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket
 • Patrik Myrelid, strategisk chef Lantmännen
 • Anders Dahlquist Sjöberg, vice vd KF

tisdag den 2 juli, 2019

08:00—08:45

Nya former av ägande - svaret på utmaningen med företag som står inför stupstocken

Sverige behöver fler företag och fler företagare. Företag bidrar till lokal och regional tillväxt och utveckling. Det kooperativa ägandet ger den svenska livsnerven på landsbygden – och därmed hela landet – möjligheter att växa på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt.

Även företag som står inför nedläggning får med denna företagsform chansen, genom att de anställda i företaget tillsammans kan ta över verksamheten och driva den vidare som ett personalägt kooperativ. Resultat: fortsatt drift, arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter.

Svensk Kooperation vill initiera en bred diskussion kring de möjligheter som öppnas upp om det blir enklare och finansiellt möjligt för anställda att bli hel- eller delägare i företag. Många andra länder skördar i dag frukterna av nytänkande på ägandeområdet, medan Sverige ligger långt efter.

Varför har ett innovativt land som Sverige så svårt att ta till sig nya modeller för ägande? Hur ska Sverige bryta sig ur den sekelgamla konfliktytan mellan kapital och arbete för att ge plats för ett brett samtal kring nya former för hållbart ägande? Hur ser villkoren och förutsättningarna ut för olika ägarmodeller?

Välkommen till en frukostdebatt för att få igång ett samtal och öppna upp för några av de viktiga frågeställningarna, med målet att bjuda på ett insiktsfullt samtal om nya former för ägande.

Arrangör: Svensk Kooperation

Medverkande

 • Tommy Ohlström, ordförande Svensk Kooperation och KF
 • Sophie Nachemson-Ekwall, Global utmaning
 • Lars Wennberg, Senior Advisor på Wennberg & Friends Advisory
 • Azadeh Rojhan Gustafsson, Riksdagsledamot S
 • Patrik Krassén, Skattepolitisk expert Företagarna

onsdag den 3 juli, 2019

08:00—08:45

Är det kooperativa näringslivet ett alternativ på de ungas arbetsmarknad?

Unga som ska ta steget in på arbetsmarknaden letar efter en arbetsgivare som har ett tydligt syfte och mening och bidrar till en bättre värld. Kan det syftesdrivna och värderingsstyrda kooperativa och ömsesidiga näringslivet vara ett alternativ för unga?

Unga vill känna sig stolta över sin arbetsgivare och de vill finnas i ett hållbart sammanhang. Har universitet och högskolor som ska utbilda för morgondagens arbetsmarknad helt missat det kooperativa och ömsesidiga näringslivet?

Vilka förutsättningar behövs för att skapa mer intresse för och kunskap om kooperativa ägarformer hos landets unga?

Välkommen till ett samtal om kooperationen som ett attraktivt och hållbart alternativ inom både utbildningsväsendet och på arbetsmarknaden för dagens unga.

Arrangör: Svensk Kooperation

Medverkande

 • Simon Edström, vice ordf SFS, Sveriges Förenade Studentkårer
 • Patrik Schinzel, chef kooperativ styrning KF 
 • Mattias Goksör prorektor Göteborgs universitet
 • Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson (C)
 • Tobias Karlström, kommunalråd Täby (KD)
 • Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot (S)

torsdag den 4 juli, 2019

08:00—08:45

Är hållbarhetspionjärerna omsprungna av kvartalsekonomerna?

Kooperationen har spelat en viktig roll i utvecklingen av det samhälle som vi lever i idag. En undersökning från Svensk Kooperation visar att de kooperativa företagen har varit drivande inom den hållbara utvecklingen och att hållbarhetsfrågorna är en del av fundamentet i dessa företag.

Men allt fler företag vill positionera sig som ledande inom hållbarhet. Idag är det snarare regel än undantag att företag ser behovet av att styra mot andra värden än enbart ekonomiska för att säkra företagets långsiktiga hållbarhet och en hållbar omgivning att verka i. För att profilera sig i frågan krävs därför hela tiden en höjd ambitionsnivå och nya initiativ.

Hänger de kooperativa företagen med i detta, eller är de omsprungna av andra typer av företag? Vilka är drivkrafterna för företagens hållbarhetsarbetet? Finns det en särskild koppling mellan kooperativa företag och hållbarhet?

Arrangör: Svensk Kooperation

Medverkande

 • Kaj Török, hållbarhetschef Max Hamburgare
 • Kristina Altner, hållbarhetschef Södra skogsägarna
 • Magnus Ulander, miljöchef HSB Riksförbund
17:00—19:00

Kooperativt mingel

Torsdagen den 4 juli bjuder vi in till mingel på Rigagränd som under Almedalsveckan förvandlas till Framtidsgränd.

Vi tror nämligen att framtiden stavas kooperation. Vi bjuder på tilltugg och något att dricka. Välkommen att möta framtiden med oss!

Du anmäler dig och eventuellt en vän genom att maila oss på jan.eden@svenskkooperation.se senast onsdagen den 26 juni.

fredag den 5 juli, 2019

08:00—08:45

Vilket universitet tar täten i att utbilda om syftesdrivna företag som styrs av medlemmar?

En viktig del av det svenska näringslivet är de kooperativa och ömsesidiga företagen. De 100 största kooperativa företagen har en omsättning på över 400 miljarder kronor och 100 000 anställda.

Många kooperativa företag har funnits länge och är mycket framgångsrika. Företagen styrs av sina medlemmar och har ett syfte som är större än enbart ekonomisk vinst. Denna företagsform attraherar unga personer, som letar efter en arbetsgivare som har ett tydligt syfte och mening och bidrar till en bättre värld.

På seminariet presenteras en alldeles ny undersökning från Svensk Kooperation, som visar att de kooperativa företagen och den kooperativa företagsformen är helt frånvarande i det svenska utbildningsväsendet. Aktiebolagsnormen är helt dominerande.

Vilket universitet tänker bli först och bäst på att lära ut om det kooperativa näringslivet? Vem blir först med att erbjuda utbildningar som svarar upp mot behoven hos morgondagens ledare och medarbetare?

Välkommen på ett frukostseminarium där rapporten presenteras och representanter från universiteten och utbildningspolitiker diskuterar resultaten.

Arrangör: Svensk Kooperation

Medverkande

 • Peter Normark, ekonomie doktor i företagsekonomi med inriktning på kooperation
 • Fler medverkande presenteras inom kort

alternate_emailIntervjuer och presskontakt

Jan Edén
070-736 17 27
jan.eden@svenskkooperation.se

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se