Kooperation vs aktiebolag: vem är mest jämställd?

I den här rapporten vill Svensk Kooperation jämföra kooperativa företag med andra typer av företag när det gäller jämställdhet. Rapporten fokuserar på jämställdhet gällande representation, alltså fördelningen av kvinnor och män på olika maktpositioner i företagen.

Läs rapporten här.