Kooperation vs aktiebolag: vem är mest jämställd?

Läs rapporten ”Kooperationen vs. aktiebolag – vem är mest jämställd” här

 

Rapporten jämför stora kooperativa företag och nya kooperativa företag med börsbolag och andra aktiebolag gällande representation, alltså fördelningen av kvinnor och män på olika maktpositioner i företagen. En jämförelse mellan de 100 största kooperativa företagen och börsbolagen visar att:

• 25 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som vd, vilket kan jämföras med 9 procent hos börsbolagen
• Ledningsgrupperna i de kooperativa företagen består av i snitt 38 procent kvinnor, vilket kan jämföras med 24 procent hos börsbolagen
• 17 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som ordförande, vilket kan jämföras med 10 procent hos börsbolagen

Rapporten jämför även nya, mindre kooperativa företag med aktiebolag i allmänhet. Även denna jämförelse visar att de nya kooperativa företagen är mer jämställda än aktiebolagen. De nya kooperativa företagen har exempelvis en dubbelt så hög andel kvinnor på vd- och ordförandeposter, jämfört med aktiebolag.