Kooperation i din plånbok

Kooperationens andel av den totala hushållsekonomin

Kooperativa företag, ömsesidiga företag, sparbanker och medlemsbanker har en särskild position på den svenska konsumentmarknaden. Sedan länge har de tillgodosett många hushålls behov av varor och tjänster inom fem centrala områden. Det handlar om mat och förbrukningsvaror, försäkring, boende, drivmedel samt banklån och sparande.

En femtedel av kostnaderna för det genomsnittliga hushållets plånbok går att härleda till tjänster och produkter från kooperativa och ömsesidiga företag.

3 963 kr av
21 877 kr

Kostnaderna gäller ett hushåll med en kvinna 31–49 år, en man 31–49 år, en flicka 10 år och en pojke 14 år, som bor i en lägenhet på 100 kvm.

Konsumentverkets beräknade hushållskostnader är hämtade från »Koll på pengarna 2019«. Övriga kostnader har beräknats enligt nedan.

Bolån

176 kr av 1 897 kr

9,3 %

Drivmedel

345 kr av 1 326 kr

26 %

Hemförsäkring

104 kr av 140 kr

74,1 %

Månadsavgifter

981 kr av 7 378 kr

13,3 %

Barn- och ungdomsförsäkring

141 kr av 330 kr

42,8 %

Mat

1 780 kr av 9 780 kr

18,2 %

Bilförsäkring

291 kr av 516 kr

56,3 %

Livförsäkring

96 kr av 240 kr

40,1 %

Förbrukningsvaror

49 kr av 270 kr

18,2 %

infoSå räknade vi

  • Marknadsandel för aktuella företag har hämtats hos respektive branschorganisation medan boendeutgifter beräknats utifrån SCB-statistik.
  • Genomsnittliga månadskostnader för den aktuella typen av hushåll har beräknats utifrån tillgängliga uppgifter hos myndigheter, banker och försäkringsbolag.
  • Kategorierna ovan är hämtade från marknader där det finns kooperativa eller ömsesidiga företag representerade.

infoDetaljerad redovisning

  • Lånekostnad: I december 2018 hade hushållen i genomsnitt 861 426 kr i lån hos banker och liknande (MFI, monetära finansinstitut), beräknat på att hushållens totala lån var 4 012 miljarder kr (SCB, Finansmarknadsstatistik december 2018) och antalet hushåll 4 657 395 (SCB, Hushållens boende 2018). 82 procent av lånen, 706 189 kr per hushåll, var bolån. Kostnaden är efter skattereduktion och förutsätter att hela skulden är ett bottenlån med 1,75 procent ränta som amorteras med 1 176 kr per månad, enligt bolånekalkyl på konsumenternas.se. (Om man räknar enbart på antalet hushåll med bostadsrätt och äganderätt är lånekostnaden 3 031 kr. I finansmarknadsstatistiken finns endast en totalsumma för bostadslån, inte per upplåtelseform.)
  • Drivmedel: Kostnaden motsvarar en körsträcka på 1 500 mil per år och bensinpriset 16,84 kr (OKQ8:s webbplats 2019-05-27) med en ny bil i prisklassen 245 000 kr som förbrukar 0,63 liter per mil, enligt Swedbanks webbplats 190515. Bensinen utgör då 42 procent av driftskostnaden.
  • Mat: En av de vuxna äter lunch ute 20 ggr per månad, till en uppskattad genomsnittskostnad på 100 kronor. (Hemlagad lunch kostar 28 kr, beräknat på skillnaden i kostnad mellan om all mat lagas hemma och om lunchen äts ute på vardagar, enligt Konsumentverkets beräkningar 2019.)
  • Barn- och ungdomsförsäkring: Marknadsandelen gäller sjuk- och olycksfallsförsäkring.
  • Livförsäkring: Kostnaden gäller 2 vuxna, 40 år gamla vid tecknandet, med försäkringsbelopp på 2 000 000 kr, enligt uppgifter på Folksams webbplats 2019-05-27.
  • Bilförsäkring: Kostnaden utgår från den årliga samlade kostnaden för försäkring, skatt och besiktning i Swedbanks driftskostnadstabell, minus årlig fordonsskatt på 2 000 kr (upppskattad enligt Skatteverkets fordonsskattetabeller) och besiktningsavgift på 500 kr.
  • Driftkostnader mm: Den genomsnittliga boendeutgiften för hushåll med 2 vuxna och 2 barn, inklusive kostnader för ränteutgift och amortering, underhåll och reparation samt driftskostnader (i bostadsrätt avgift till bostadsrättsförening plus eventuella övriga driftsutgifter), hämtad från SCB:s undersökning Hushållens boendeutgifter 2017, är 9 275 kr per månad (111 300 kr per år). Här har den genomsnittliga lånekostnaden dragits av från boendeutgiften. (Den genomsnittliga boendeutgiften för hushåll med bostadsrätt enbart är 9 217 kr, vilket ger en boendekostnad exklusive kostnad för lån på 6 186 kr.)