Kooperation i din plånbok

Kooperationens andel av den totala hushållsekonomin 2020

Kooperativa företag, ömsesidiga företag, sparbanker och medlemsbanker har en särskild position på den svenska konsumentmarknaden. Sedan länge har de tillgodosett många hushålls behov av varor och tjänster inom fem centrala områden. Det handlar om mat och förbrukningsvaror, försäkring, boende, drivmedel samt banklån och sparande.

En femtedel av kostnaderna för det genomsnittliga hushållets plånbok går att härleda till tjänster och produkter från kooperativa och ömsesidiga företag samt de aktuella bankerna.

4 729 kr av
24 852 kr

Kostnaderna gäller ett hushåll med en kvinna 31–49 år, en man 31–49 år, en flicka 10 år och en pojke 14 år, som bor i en lägenhet på 100 kvm.

Konsumentverkets beräknade hushållskostnader är hämtade från »Koll på pengarna 2021«. Övriga kostnader har beräknats enligt nedan.

Bolån

325 kr av 2 374 kr

13,7 %

Drivmedel

337 kr av 1 301 kr

26 %

Hemförsäkring

132 kr av 180 kr

74,1 %

Boendekostnader, ej lån

1 298 kr av 8 651 kr

15,0 %

Barn- och ungdomsförsäkring

159 kr av 380 kr

41,8 %

Mat

2 055 kr av 10 930 kr

18,8 %

Bilförsäkring

281 kr av 500 kr

56,1 %

Livförsäkring

89 kr av 246 kr

36,0 %

Förbrukningsvaror

55 kr av 290 kr

18,8 %

infoSå räknade vi

  • Marknadsandel för aktuella företag har hämtats hos respektive branschorganisation samt från SCB gällande andelen hushåll med bostadsrätt.
  • Genomsnittliga månadskostnader för den aktuella typen av hushåll har beräknats utifrån tillgängliga uppgifter hos myndigheter, banker och försäkringsbolag.
  • Kategorierna ovan motsvarar marknader där det finns kooperativa eller ömsesidiga företag representerade.

infoDetaljerad redovisning

  • Lånekostnad: I december 2020 hade hushållen i genomsnitt  926 721 kr i lån hos banker och liknande (MFI, monetära finansinstitut), beräknat på att hushållens totala lån var 4 426 miljarder kr (SCB, Finansmarknadsstatistik december2020) och antalet hushåll 4 776 239 (SCB, Hushållens boende2020). 82 procent av lånen,  759 911 kr per hushåll, var bolån. Kostnaden är efter skattereduktion och förutsätter att hela skulden är ett bottenlån med 1,75 procent ränta som amorteras med   1 266 kr per månad, enligt bolånekalkyl på konsumenternas.se. (Om man räknar på antalet hushåll med bostadsrätt och äganderätt enbart är lånekostnaden 3 800 kr. I finansmarknadsstatistiken finns endast en totalsumma för bostadslån, inte per upplåtelseform.)
  • Drivmedel: Kostnaden motsvarar en körsträcka på 1 500 mil per år och bensinpriset (95 oktan) 16,79 kr (OKQ8:s webbplats 2021-09-20) med en ny bil i prisklassen 245 000 kr som förbrukar 0,62 liter per mil, enligt Swedbanks webbplats 2021-09-20. Bensinen utgör då 41 procent av driftskostnaden.
  • Mat: De två vuxna i hushållet äter lunch ute totalt 21 ggr per månad, till en genomsnittskostnad på 110 kronor.
  • Barn- och ungdomsförsäkring: Marknadsandelen gäller sjuk- och olycksfallsförsäkring.
  • Livförsäkring: Kostnaden gäller 2 vuxna, 40 år gamla vid tecknandet, med försäkringsbelopp på 2 000 000 kr, enligt uppgifter på Folksams hemsida 2021-09-20.
  • Bilförsäkring: Kostnaden utgår från den årliga samlade kostnaden för försäkring, skatt och besiktning i Swedbanks driftskostnadstabell, minus årlig fordonsskatt på ca 2 000 kr (uppskattad enligt Skatteverkets fordonsskattetabeller) och besiktningsavgift på ca 500 kr.
  • Boendekostnader (ej lån): Den genomsnittliga boendeutgiften för hushåll med 2 vuxna och 2 barn, inklusive kostnader för ränteutgift och amortering, underhåll och reparation samt driftskostnader (i bostadsrätt avgift till bostadsrättsförening plus eventuella övriga driftsutgifter), hämtad från SCB:s undersökning Hushållens boendeutgifter2020, är 11 025 kr per månad (132 300 kr per år). Här har den genomsnittliga lånekostnaden dragits av från boendeutgiften. (Den genomsnittliga boendeutgiften för hushåll med bostadsrätt enbart är 11 717kr, vilket ger en boendekostnad exklusive kostnad för lån på 7 917 kr per månad.)