Kooperation i din plånbok

Kooperationens andel av den totala hushållsekonomin

infoSå räknade vi

 • Marknadsandel för aktuella företag har hämtats hos respektive branschorganisation medan boendeutgifter beräknats utifrån SCB-statistik.
 • Genomsnittliga månadskostnader för den aktuella typen av hushåll har beräknats utifrån tillgängliga uppgifter hos myndigheter, banker och försäkringsbolag.
 • Kategorierna ovan är hämtade från marknader där det finns kooperativa eller ömsesidiga företag representerade.

infoDetaljerad redovisning

 • Lånekostnad: Baseras på genomsnittlig bolåneskuld per hushåll (2016-12-31), då hushållens totala bostadslån var 2 902 miljarder kr (SCB, Finansmarknadsstatistik, december 2016) och antalet hushåll 4 536 214 (SCB, Hushållens boende 2016), som var 639 741 kr. Kostnaden är efter skattereduktion och förutsätter att hela skulden är ett bottenlån med 1,75 procent ränta som amorteras med 1 066 kr per månad, enligt bolånekalkyl på konsumenternas.se. (Enligt SCB:s Finansmarknadsstatistik var drygt 82 procent av bankernas utlåning till hushållen bolån, dvs har bostäder som säkerhet).
 • Drivmedel: Bensin — kostnaden gäller en ny bil i prisklassen 240 000 kr som körs 1 500 mil per år med ett bensinpris på 14,17 kr, enligt Swedbanks webbsajt. (2017-10-31) Bensin utgör 36 procent av driftskostnaden.
 • Mat: Inklusive utelunch. En av de vuxna äter lunch ute 20 ggr per månad till en genomsnittskostnad på 90 kr.
 • Barn- och ungdomsförsäkring: Marknadsandelen gäller sjuk- och olycksfallsförsäkring.
 • Livförsäkring: Kostnaden gäller två vuxna, 40 år gamla vid tecknandet, med försäkringsbelopp på 2 000 000 kr, enligt uppgifter från Folksams webbsajt. (2017-11-07)
 • Bilförsäkring: Kostnaden utgår från den årliga samlade kostnaden för försäkring, skatt och besiktning i Swedbanks driftskostnadstabell, minus årlig fordonsskatt på 2 000 kr (upppskattad enligt Skatteverkets fordonsskattetabeller) och besiktningsavgift på 400 kr.
 • Driftkostnader mm: Den genomsnittliga boendeutgiften för hushåll med två vuxna och två barn, inklusive kostnader för ränteutgift och amortering, underhåll och reparation samt driftskostnader (i bostadsrätter avgift till bostadsrättsförening plus eventuella övriga driftsutgifter), hämtad från SCB:s undersökning Hushållens boendeutgifter 2015, är 8 608 kr per månad (103 300 kr per år). Här har den genomsnittliga lånekostnaden dragits av från boendeutgiften.
 • Nyfiken på mer? Se bilagan med redogörelse för beräkningar av marknadsandelar här.