Kooperation främjar ansvarstagande och långsiktiga investeringar

OK ekonomisk förening ägs av 870 000 medlemmar över hela landet. OK äger i sin tur hälften av drivmedelsföretaget OKQ8. Men det medlemsägda OK har också hel- och delägande i en bred portfölj av verksamheter, från fastigheter till förlag. Gemensamt för de olika verksamheterna är visionen att möjliggöra hållbar mobilitet och energi för alla.

OK:s historia sträcker sig nästan 100 år tillbaka i tiden. Men ordförande Jimmy Jansson är övertygad om att den kooperativa företagsformen också har framtiden framför sig.

– Att vara ägd av medlemmarna, arbeta för att skapa nytta för dem, dela på det överskott som skapas efter att det återinvesterats i långsiktig överlevnad och ansvarstagande fungerar. Och att ovanpå det vila på en demokratisk grund, utveckla och ställa om vår egna verksamhet och samtidigt hela vårt samhälle. Kan du komma på något bättre och smartare sätt att bedriva affärsverksamhet? Jag har svårt att se något bättre alternativ, konstaterar han.

Att jobba för medlemmarna ger kraft och driv

Att verka för både medlems- och samhällsnytta är centralt för OK:s verksamhet. Idag finns det sex OK-föreningar i Sverige – rikstäckande OK ekonomisk förening samt fem lokala och regionala föreningar i Köping, Norrbotten, Värmland, Västerbotten och Örnsköldsvik. OK ekonomisk förening är den största av dem, med 870 000 medlemmar. Ägarstrukturen, där medlemmarna tillsammans äger föreningen, påverkar i hög grad verksamheten och de beslut som fattas.

– Jag upplever det som att det blir en annan nivå av ansvarstagande och långsiktighet som inte nödvändigtvis går att finna i andra företagsformer. Och det präglar såklart såväl medlemmarnas förväntan men också medarbetarnas perspektiv i vardagen och utövandet av sitt uppdrag i jobbet.

Att leda en verksamhet som är gemensam och demokratisk har också det sina speciella förutsättningar.

– För mig i min roll som ordförande så ger det både en tyngd och ett förpliktigande att i mitt uppdrag ha förtroendevalda och ytterst ägarna i ryggen. Det ger kraft och driv till alla oss i såväl styrelsen som i den exekutiva ledningen upplever jag.

Kooperation ger goda möjligheter till att jobba långsiktigt hållbart

Jimmy Jansson ser att det finns goda möjligheter för kooperationen i stort att stärka sin position i näringslivet såväl som i samhället. Att göra affärer med långsiktighet för ögonen kommer att vara nödvändigt givet de samhällsutmaningar som tornar upp sig framför oss, menar han.

– Ansvarstagande och uthållighet är och kommer att vara faktorer som är nödvändiga för att klara uppgiften vi står inför oavsett om vi resonerar i termer av att fasa ut kolet ur det ekonomiska systemet eller att minska grogrund för konflikter och krig i vår omvärld.