Kooperation bygger en bättre värld!

’Kooperation bygger en bättre värld!’ är utgiven av Coompanion Jönköpings län. Fotoboken är producerad i samverkan med Folksam, HSB, Riksbyggen och Studieförbundet Vuxenskolan. Den är en del av projektet Hållbar Kooperativ Tillväxt Jönköpings län; projektet delfinansieras av Tillväxtverket. Överskottet från försäljningen av fotoboken går till Kooperation Utan Gränser.