Anders Källström, tidigare vd för LRF, får nytt prestigeuppdrag

Svensk Kooperation har tagit fram Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag, en branschöverskridande och modern kod som lyfter fram den kooperativa och ömsesidiga särarten. Nu tillsätts en kommitté som har ansvar för att förvalta och utveckla koden. Ordförande för kommittén blir LRF:s tidigare vd Anders Källström.

– De kooperativa och ömsesidiga företagen utgör kärnan i det svenska näringslivet, med ägare och medlemmar som finns över hela landet. Den nya koden hjälper till att säkerställa fortsatt god ägarstyrning i dessa företag och att utveckla det kooperativa företagandets fördelar. Jag ser framemot att leda detta arbete och arbeta tillsammans för att fortsätta öka medlemsnyttan i företagen, säger Anders Källström, ordförande för den nya kodkommittén.

Kommittén har till uppgift att löpande utveckla och förvalta koden, samla in och analysera rapporter och erfarenheter från den praktiska tillämpningen av koden samt sprida goda exempel mellan de kooperativa och ömsesidiga företagen. Kommittén består av representanter från Svensk Kooperations medlemsföretag, så som HSB, Lantmännen, Fonus, Riksbyggen, Landshypotek, Lantbrukarnas Riksförbund och KF, samt externa representanter. Sophie Nachemson-Ekwall är forskare på Handelshögskolan i Stockholm och en av de externa medverkande i kommittén.

– Det är glädjande att den första svenska koden för kooperativa och ömsesidiga företag lagt sig i framkant genom att vara baserad på principer istället för regler, med följ och förklara framför det mera otydliga följ eller förklara. Koden lyfter också fram betydelsen av att medlemmarna ska utbildas i företagsstyrning och hur de ska engagera sig och medverka i den demokratiska strukturen. Koden är modern och lättläst och har förutsättningar att kunna omfamna alla kooperativa och ömsesidiga företag, oavsett bransch och storlek, säger Sophie Nachemson-Ekwall, forskare på Handelshögskolan i Stockholm.

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen är en viktig del av det svenska näringslivet och har tillsammans en årlig omsättning på 400 miljarder kronor och mer än 100 000 anställda.


alternate_emailIntervjuer och presskontakt

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se