Kooperativa företag mer jämställda än andra företag

Kooperativa företag har genomgående en bättre, mer jämställd representation än andra företag, oavsett om man tittar på styrelser, ledningsgrupper, vd:ar eller ordförandeposter, enligt en ny rapport från Svensk Kooperation. Av de 100 största kooperativa företagen har 25 procent en kvinna som vd, medan motsvarande siffra för aktiebolag är 9 procent.

– De kooperativa företagen tar täten före börsbolagen vad gäller jämställda styrelser, ledningsgrupper och ledande befattningshavare som vd- och styrelseordförandeposter. Vi visste sedan tidigare att kooperativa företag ligger i framkant vad gäller hållbarhet, ansvarstagande och långsiktighet – och nu kan vi visa att det också gäller jämställdhet. Det är oerhört glädjande och visar på ännu en av styrkorna i de framgångsrika svenska kooperativa företagen, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation och vd och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Rapporten jämför stora kooperativa företag och nya kooperativa företag med börsbolag och andra aktiebolag. En jämförelse mellan de 100 största kooperativa företagen och börsbolagen visar att:

• 25 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som vd, vilket kan jämföras med 9 procent hos börsbolagen
• Ledningsgrupperna i de kooperativa företagen består av i snitt 38 procent kvinnor, vilket kan jämföras med 24 procent hos börsbolagen
• 17 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som ordförande, vilket kan jämföras med 10 procent hos börsbolagen

Rapporten jämför även nya, mindre kooperativa företag med aktiebolag i allmänhet. Även denna jämförelse visar att de nya kooperativa företagen är mer jämställda än aktiebolagen. De nya kooperativa företagen har exempelvis en dubbelt så hög andel kvinnor på vd- och ordförandeposter, jämfört med aktiebolag.

– Rapporten visar att kooperativa företag har en jämnare könsfördelning på maktpositioner än andra företag. Samtidigt så finns det mycket kvar att göra även för de kooperativa företagen. Jämställdhet sker inte av sig själv utan kräver ett medvetet arbete, kunskap och vilja för att uppnå, säger Tommy Ohlström, vice ordförande för Svensk Kooperation och ordförande för KF.

De 100 största kooperativa och de ömsesidiga företagen är en viktig del av det svenska näringslivet och har tillsammans en årlig omsättning på mer än 450 miljarder kronor och närmare 100 000 anställda. Framgångsrika stora kooperativa företag finns i många olika delar av näringslivet – boende, lantbruk, försäkring, bank, detaljhandel och skog.

Läs hela rapporten här.

alternate_emailIntervjuer och presskontakt

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney
070-309 88 84
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se