Investerande medlemmar — Så funkar det

Investerande medlemmar är ett relativt nytt begrepp som infördes i lagen om ekonomiska föreningar genom lagändring 2016. Det blev då möjligt för ekonomiska föreningar att ta in medlemmar som endast ska bidra till verksamheten med en medlemsinsats, lika med investerande medlemmar. Det finns inte mycket skrivet om vad investerande medlemmar egentligen innebär. Därför presenterar vi nu en skrift som förtydligar och ger svar på många frågor.