Internationell utblick

Kooperation är en affärsmodell med stark livskraft över hela världen. Här ser du exempel på det och även hur svensk och europeisk kooperation står sig internationellt.

sverige
Sverige hamnar på elfte plats i världen när World Cooperative Monitor rankar omsättningen av de 300 största kooperativa och ömsesidiga företagen.

Läs mer på World Cooperative Monitor

folksam

När de 300 största kooperativa och ömsesidiga företagen i världen rankas kommer Folksam överst från Sverige och hamnar på plats 83.

Läs mer på World Cooperative Monitor

lansforsäkringar

Länsförsäkringar hamnar på hedersam 114:de plats i världen när kooperativa och ömsesidiga företag rankas.

Läs mer på World Cooperative Monitor

södra

 

Södra fortsätter att klättra och hamnar på plats 174 bland världens 300 största kooperativa företag.

Läs mer på World Cooperative Monitor

KF är på plats 21 av världens största kooperationer inom dagligvaruhandeln. Tack vare en omsättning på 3,82 miljarder dollar.

Läs mer på World Cooperative Monitor

Med en omsättning på 5,06 miljarder dollar hamnar svenska Lantmännen på plats 30 bland världens största lantbrukskooperationer.

Läs mer på World Cooperative Monitor

Enbart i Europa sysselsätter kooperationen 123 miljoner medlemmar

Enbart i Europa sysselsätter kooperationen 123 miljoner medlemmar, 5,4 miljoner anställda och 160 000 företag.

Läs mer på Cooperatives Europe

Världens 300 största kooperativa företag omsätter 2,2 biljoner dollar

Världens 300 största kooperativa företag omsätter 2,2 biljoner dollar och sysselsätter 250 miljoner människor.

Läs mer på International Co-operative Alliance

I Frankrike sysselsätter 21 000 kooperativ 1 miljon personer

I Frankrike sysselsätter 21 000 kooperativ 1 miljon personer. Det motsvarar 3,5 procent av den arbetsföra befolkningen.

Läs mer på Les Entreprises Coopératives

I USA står 30 000 kooperativa företag för 2 miljoner arbetstillfällen

I USA står 30 000 kooperativa företag för 2 miljoner arbetstillfällen.

Läs mer på National Cooperative Business Association, NCBA

44 procent av Norges 4,8 miljoner invånare är medlemmar i kooperativa verksamheter

44 procent av Norges 4,8 miljoner invånare, eller 2 miljoner norska medborgare, är medlemmar i kooperativa verksamheter.

Läs mer på The Norwegian Cooperative Centre

Kooperativa företag sysselsätter 12 procent av den arbetsföra befolkningen i G20-länderna

Kooperativa företag sysselsätter 12 procent av den arbetsföra befolkningen i G20-länderna.

Läs mer på International Co-operative Alliance

Mer om internationell kooperation

The International Co-operative Alliance (ICA), är en oberoende och icke-statlig organisation som organiserar, representerar och stödjer kooperativ världen över. De 242 medlemsorganisationerna från 91 länder representerar tillsammans mer än 800 miljoner individer. Därmed är ICA världens största icke-statliga organisation.

Inom butiks- och dagligvaruhandel är kooperationen en betydande aktör. Sammantagen uppgår den globala omsättningen hos Euro Coops medlemmar till 70 miljarder Euro.

Medlemsägda företag kan se olika ut i världen men människans grundläggande behov är alltid i fokus. Värdegrunden är densamma vare sig det handlar om schweiziska Coop eller sömnads­kooperativ i Kenya.

I många utvecklingsländer kan medlemsägda företag innebära att man inte måste välja mellan fattigdom och rovdrift på människor och naturresurser. Kooperativa företag kan mobilisera befolkningen och stå för trygg tillväxt i oroliga områden och unga marknadsekonomier. Konsumentbehovet bland 67 procent av Indiens landsbygdsinvånare täcks exempelvis av någon form av kooperation. Cirka 40 procent av hushållen i Afrika är medlemmar i ett kooperativ.