International Summit of Cooperatives, 2016

Quebec: Världens ledande evenemang för kooperativ affärsutveckling. Temat för 2016 är ’The Power to Act’ och handlar om kooperativens påverkan lokalt, regionalt och globalt.