Idédrivna företag ska ligga i täten

Vi försöker lyfta fram vad det innebär att inte vara ett börsnoterat bolag, säger Pernilla Bonde, vd på HSB.

Engagemang, trygghet och omtanke. HSB:s bostäder vilar på stabil värdegrund. Företagets vd Pernilla Bonde vill att HSB attraheras av idén att finnas till för något större än sig själv. Medlemmarnas inflytande är en del av hållbarheten, menar hon.

Pernilla Bonde kom till HSB år 2002 för att jobba som projektledare med utvecklingsfrågor och har också hunnit arbeta som chef för Riksförbundet i rollen som förbundssekreterare.

Sedan 2011 är hon vd för HSB Riksförbund som ägs av 30 HSB-föreningar i hela landet.

– HSB är en idédriven organisation och vi ska ligga i täten när det gäller att utveckla boendet, inte bara bostäderna. Engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan är kärnan i allt vi gör. Jag är väldigt attraherad av idén om att man finns till för något större än bara sig själv, säger hon.

HSB är ju ett välkänt varumärke i hela Sverige men många förknippar det inte med kooperationen. Vad tänker du göra åt det?

– Vi försöker lyfta fram vad det innebär att vi inte är ett börsnoterat bolag. Att vi kan jobba långsiktigt eftersom vi inte har kvartalsvinsten som mål. Kooperationens idéer och värdegrund ligger i tiden, även om företagsformen inte är så känd. Idag pratar ju alla företag om CSR, hos HSB har det alltid varit självklart att dessa värden ska finnas, och en del av det är att man äger sin bostad tillsammans.

Hur ser du på medlemsinflytandet i kooperativa företag?

– Medlemskap i företag är något som ligger tiden. Idag säger många stora privata bolag att de har medlemmar, som till exempel H&M och Ikea, men du kan ju inte gå på deras stämma och rösta. Vi inom kooperationen kanske blir lite hemmablinda och tar våra engagerade medlemmar och demokratiska beslut för givna. Vi är dåliga på att berätta om föreningsstämmor, utskott och distrikt. Det är inte tradition inom kooperationen att skryta om verksamheten. Jag tror att vi måste bli bättre på kopplingen mellan säljkampanjer och marknadsföring av den kooperativa företagsformen.

– HSB:s sociala hållbarhetsarbete handlar mycket om att man har inflytande och kan påverka genom föreningslivet och styrelsearbetet. Grannsamverkan och bostadsvärdar är också till för att medlemmarna ska känna social trygghet, gemenskap och omtanke. Den ekonomiska tryggheten ligger bland annat i att varje styrelse har det en HSB-ledamot som ser till att det finns en ekonomisk prognos och underhållsplan.

Vad gör den samlade kooperationen för att fortsatt vara en kraft att räkna med?

– Det arbete vi gjorde tillsammans under kooperationens år 2012 var väldigt bra och på den vägen ska vi fortsätta. Vi måste uppvakta regering och riksdag och synliggöra fördelarna med den här modellen. Lagen om ekonomisk förening är ett reellt hinder idag men den kommer förhoppningsvis att anpassas till samhällsutvecklingen snart.

– Kooperationen har ju betytt mycket för samhällsuppbyggnaden och en stor del av Sveriges befolkning är medlemmar i någon kooperativ organisation, men ändå talas det väldigt lite om den företagsformen. Vi måste se till att den kooperativa företagsformen finns med i läromedel på alla stadier, nu handlar det bara om aktiebolag i skolmaterialet.

Hur kan den kooperativa företagsformen gynna konkurrenskraft, affärsnytta och verksamhetsutveckling i din bransch?

– Våra medlemmar efterfrågar produkter och tjänster som har ett hållbarhetstänk, ekonomiskt, ekologiskt, och socialt ansvar – de tre benen i CSR. I vårt fall innebär det bland annat att bostadsrättsföreningarna förvaltas på ett långsiktigt tryggt sätt. Det har påverkat standarden när det gäller byggande och boende i Sverige.

– HSB-föreningen står för trygghet och det är det viktigaste för våra medlemmar och det är också det man förknippar oss med i första hand. Ett konkret exempel är att alla gemensamma utrymmen i HSB-hus ska vara ordentligt upplysta. Det är en av de saker som skiljer oss från konkurrenter.

infoOm HSB

HSB startade år 1923 utifrån en nyskapande kooperativ idé för bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. Idag är HSB Sveriges största bostadskooperation.

Läs mer om HSB