Idéburen verksamhet med lokalt fokus

Lokal närvaro skapar värde och trygghet för kunderna, menar vd för Länsförsäkringar, Fredrik Bergström

Med ett övergripande uppdrag att bedriva framgångsrika affärer inom bank och försäkring, verkar Länsförsäkringar i samverkan med sina kunder – som också är dess ägare. Verksamheten byggs på demokratiska och ömsesidiga grunder, där fokus ligger på hållbara initiativ i närhet till kunderna. Vd på Länsförsäkringar AB Fredrik Bergström menar att styrkan ligger i den lokala närvaron samt omsorgen om kundernas trygghet och intressen. 

Länsförsäkringar AB ägs av 23 lokala ömsesidiga länsförsäkringsbolag, som i sin tur ägs av sina totalt 3,9 miljoner kunder. Länsförsäkringar AB-koncernen innefattar även Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv samt dess dotterbolag. Syftet är att skapa de rätta förutsättningarna för länsförsäkringsbolagen att bli så framgångsrika som möjligt på sina lokala marknader, exempelvis genom att med sin expertkunskap och kompetens arbeta med strategiskt utvecklingsarbete och effektivisera processer.

– Vi erbjuder en helhet inom bank, pension, försäkring och fastighetsförmedling – nära och engagerat, säger Fredrik.

Ömsesidig bolagsform gynnsam för alla

Att Länsförsäkringar är en ömsesidig bolagsgrupp innebär att de styrs demokratiskt genom en kundvald representativ församling och bolagsstyrelse. Ömsesidiga företag styrs affärsmässigt och låter vinsten vara ett medel snarare än ett mål, och ägare i företaget blir du så fort du blir kund.

– Att vara ömsesidig innebär att omsorgen om våra kunders trygghet och intressen är vårt enda uppdrag, berättar Fredrik. År efter år har vi de mest nöjda kunderna inom de områden vi verkar. Jag är övertygad om att det beror på att vi lyckas bevisa att allt vi gör bara handlar om att skapa värde till våra kunder.

Lokalt hållbara initiativ visar vägen

En stor fördel och styrka med länsförsäkringsgruppen är att den består av lokalt agerande länsförsäkringsbolag som verkar på sin egen geografiska hemmaplan i närhet till sina kunder. På detta sätt kan företaget se till att lokal kompetens utnyttjas på allra bästa sätt. Kundmöten sker alltid lokalt där kunden bor och verkar, och detta skapar enligt Fredrik ett tydligt fokus som märks i de lokala relationerna.

Utöver detta är Länsförsäkringar räknat efter omsättning det tredje största ömsesidiga företaget i Sverige. Den omsättning som företaget gör är vinst som direkt kan återinvesteras i lokala initiativ som gynnar kunderna på respektive länsförsäkringsbolag.

– ­ Eventuellt vinstöverskott hamnar aldrig i några aktieägares fickor, säger Fredrik. Det kan istället gå tillbaka till kunderna i form av återbäring eller till lokalt hållbara initiativ.

Den ömsesidiga företagsformen visar med andra ord upp en hel del fördelar som gynnar både medlemmar och dess organisation samt samhället i stort.

Ökad kunskap för en ömsesidig framtid

Vilka möjligheter finns då för den ömsesidiga företagsformen framöver? Stora möjligheter, menar Fredrik. Han säger att ömsesidighet ligger mer i tiden än någonsin, och att ömsesidiga företag bör rida vidare på vågen.

– ­Idéburna verksamheter fångar människors hjärtan, och ute i Europa och resten av världen är det stort med kooperativa och ömsesidiga bolag. Företagsformen är nämligen gynnsam för såväl kunder och samhälle som för företagen själva i ett långsiktigt perspektiv.

För att främja den kooperativa och ömsesidiga företagsformen har Sverige dock ett viktigt uppdrag, berättar Fredrik. Han menar att kunskapen om bolagsformen behöver öka för att människor och samhället i stort ska förstå dess fördelar och styrkor. Information om företagsformerna förekommer t.ex. knappt ens i kurslitteraturen för ekonomi eller juridik på högstadium, gymnasium eller universitet och högskola.

– Det måste förändras, säger han.