Kooperationens andel av de svenska hushållens ekonomi

En femtedel av kostnaderna inom ett genomsnittligt hushålls budgetposter går att härleda till tjänster och produkter från kooperativa och ömsesidiga företag. Produkter och tjänster från de kooperativa och ömsesidiga företagen utgör en stor del av många människors hushållsekonomi, det visar nya beräkningar från Svensk Kooperation.

Vi sparar och lånar, köper bostad, tankar bilen, handlar mat och försäkrar oss. Kooperativa och ömsesidiga företag har sedan länge tillgodosett många hushålls behov av dessa varor och tjänster.

När kostnaderna för ett genomsnittligt hushåll summeras, blir resultatet att nästan en femtedel av utgifterna inom mat och förbrukningsvaror, försäkring, boende, drivmedel samt banklån och sparande kan härledas till kooperativa och ömsesidiga företag.

– De nya siffrorna bekräftar att de kooperativa och ömsesidiga företagen är större inslag i människors privatekonomi än vad många tror, säger Curt-Olof Mann, som tagit fram beräkningarna och rapporten på uppdrag av Svensk Kooperation.

Svensk Kooperation har summerat kostnaderna för ett genomsnittligt hushåll 2018 bestående av två vuxna och två barn i lägenhet i en mellanstor stad med en personbil.

Totalt var hushållets utgifter 22 000 kronor i månaden för de aktuella varorna och tjänsterna, inklusive 2 000 kronor i räntor och amorteringar. Företagen stod för 4 000 kronor av utgifterna baserat på deras olika marknadsandelar 2018. Underlagen för beräkningarna har hämtats från Konsumentverket, SCB, branschorganisationer med flera.

– Kooperationen står för en livskraftig idé och hållbar affärsmodell som fungerar utmärkt i den moderna marknadsekonomin. Kooperation handlar om valfrihet och möjlighet att påverka och alla kan överväga ett kooperativt alternativ när de ska köpa varor och tjänster, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.


alternate_emailIntervjuer och presskontakt

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se