Hur kooperativa företag fungerar i praktiken

Undersökning publicerad av Tillväxtverket. Belyser hur företag kan jobba i en kooperativ anda oavsett om de kallar sig kooperativ eller inte. Studien belyser både kvalitativt och kvantitativt vad delägande, delaktighet och samarbete kan betyda för företag. Dels med utgångspunkt i ett urval företag som medvetet valt att lägga vikt vid sådana faktorer, dels utifrån den juridiska formen ekonomisk förening som är anpassad till kooperativ idé och praktik.