HSB ger nytta till både medlemmar och samhälle

HSB är Sveriges största bostadskooperation med över 600 000 medlemmar, Värderingar som engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan genomsyrar verksamheten – tack vare den kooperativa företagsformen, menar HSB:s ordförande Johan Nyhus.

Inom HSB är det medlemmarna som äger företaget och styr det på ett demokratiskt sätt. Organisationen jobbar för att skapa hållbara boenden, öka bostadsbyggandet och ge stöd för bosparande.

En kooperation för bättre boende

HSB grundades för 100 år sedan, när det rådde bostadskris i Stockholm. Idén var att ge fler människor möjligheten till en bostad, på fler platser. Något som lever kvar än idag i organisationen där medlemmarna står i fokus, snarare än maximering av vinst. Johan Nyhus förklarar:

– HSB arbetar med andra värden än vad börsbolag gör. Vi vill skapa nytta för både medlemmar och samhälle. Självklart är vi ekonomiskt hållbara, men vi arbetar för att uppnå organisationens mål och inte för att generera höga vinster till externa ägare.

Ungas boende prioriteras

För medlemmar och anställda inom HSB innebär den kooperativa företagsformen en stor skillnad jämfört med andra företagsformer. Här är unga och deras möjligheter på bostadsmarknaden en prioriterad fråga.

– Unga förväntar sig att vi ska ta oss an samhällsproblem och de vill arbeta på värderingsdrivna företag. Sättet vi jobbar för att hjälpa dem kliva in på bostadsmarknaden är tätt knutet till den kooperativa tanken. Våra medarbetare går till jobbet varje dag för att föra Sverige i en bättre riktning. De vet att deras nedlagda timmar skapar positiv utveckling för samhället. Det gör stor skillnad i både arbetet man utför och stoltheten man känner, berättar Johan.

Kooperation ligger rätt i tiden

Johan Nyhus ser stor potential för kooperativa företagsformer framöver, särskilt i tider av osäkerhet.

– Allt fler vill se andra värden än vinstmaximering hos både företag och i sina egna karriärval. Det tror jag bäddar för att den kooperativa företagsformen får ökad popularitet. Det är dessutom en form som står stark i tider då marken för de flesta gungar. För att lösa samhällets utmaningar, som klimatet och otrygghet, behövs gemensamma lösning och då passar den kooperativa formen väldigt bra.

HSB stöttar även bostadskooperativ utanför Sverige, då de tror starkt på kooperationen som en hållbar modell på lång sikt. Stödet i utvecklingsländer sker genom den humanitära organisationen We Effect. Med samhällets bästa i åtanke fortsätter HSB jobba för att förnya och förbättra bostadsmarknaden, alltmedan de banar väg för en ljusare, mer inkluderande framtid.