Hållbarhet – En del av kooperationens kärna

Hållbarhetsrapporten 2018. Är hållbarhet en del av kooperationens kärna och hur förhåller sig de kooperativa företagens fokus på hållbarhetsfrågor till jämförbara företag med andra affärslogiker?