Hållbarhet – En del av kooperationens kärna

Läs rapporten ”Hållbarhet – en del av kooperationens kärna” här

 

Rapporten Hållbarhet – en del av kooperationens kärna har tagits fram av konsultföretaget Macklean. I rapporten jämförs kooperativa företags hållbarhetsarbete med investerarägda företag, genom en analys av företagens års- och hållbarhetsrapporter.

Rapporten visar att den kooperativa företagsformen har inbyggda fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Kooperativa företag har ett långsiktigt perspektiv på vinster och bygger på principer om demokrati och delaktighet. Den kooperativa företagsformen har också möjlighet att bidra till lösningen av vissa stora samhällsutmaningar, så som integration och bevarandet av en levande landsbygd, enligt rapporten.