Hållbarhet vinnare i kooperativ uppsatstävling

I bild: Tuva Wrenfelt (vänster) och Caroline Malthed (höger)

Vinnare av Svensk Kooperations uppsatstävling för år 2022 är Caroline Malthed och Tuva Wrenfelt med sin uppsats om hållbarhet – Low scores, high standards – A case study on Coop’s sustainability declaration. Med den kooperativa uppsatstävlingen vill Svensk Kooperation uppmärksamma studenter på högskolor och universitet som bidrar till ökad kunskap om kooperation.

Svensk Kooperations uppsatspris delas ut för andra året. Priset syftar till att uppmärksamma och bjuda in fler studenter att fördjupa sig inom de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna. En namnkunnig jury har nu utsett årets bästa kooperativa uppsats, som vinner 25 000 kronor.

– Kooperation är ett företagande i tiden, med långsiktighet och hållbarhet i sin kärna. Den vinnande uppsatsen belyser på ett bra sätt hur ett stort kooperativt företag arbetar med hållbarhet på ett innovativt sätt. Uppsatsen berör också väldigt aktuella och viktiga frågor, om hållbarhet i livsmedelskedjan, lokal produktion av mat och livsmedelsförsörjning, säger Paul Christensson, ordförande i juryn för Svensk Kooperations uppsatstävling och vice ordförande för LRF och Södra.

Caroline Malthed och Tuva Wrenfelt vinner Svensk Kooperations pris för bästa kooperativa uppsats år 2022 med uppsatsen Low scores, high standards – A case study on Coop’s sustainability declaration. Uppsatsen är en masteruppsats inom ramen för programmet Sustainable Food Systems på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Uppsatsen undersöker hur hållbarhetsdeklarationen som det kooperativa företaget Coop infört kan samspela med lokala och småskaliga producenter för att successivt göra varorna alltmer hållbara.

Juryns motivering till vinsten lyder:

2022 års vinnare av bästa kooperativa uppsats är Caroline Malthed och Tuva Wrenfelt som skrivit uppsatsen ”Low scores, high standards – A case study on Coop’s sustainability declaration”. Uppsatsen är en masteruppsats inom ramen för programmet Sustainable Food Systems på SLU.

Det kooperativa företaget Coop har infört en hållbarhetsdeklaration för de varor som de säljer. Hållbarhetsdeklarationen visar varornas hållbarhetsavtryck på klimat, miljö och samhälle och används också som ett inköpsverktyg av Coop. Uppsatsen undersöker hur hållbarhetsdeklarationen kan samspela med lokala och småskaliga producenter för att successivt göra varorna alltmer hållbara.

Den vinnande uppsatsen är mycket ambitiös i både frågeställningar och genomförande, det är ett stort arbete som lagts ned med ett omfattande material. Den är också väldigt välskriven och håller en mycket hög akademisk kvalitet.

Uppsatsen belyser på ett bra sätt hur ett stort kooperativt företag arbetar med hållbarhet på ett innovativt sätt. Uppsatsen berör väldigt aktuella och viktiga frågor, om hållbarhet i livsmedelskedjan, lokal produktion av mat och livsmedelsförsörjning, och utgör en gedigen och viktig forskningsinsats.

Priset delas ut den 23 november i samband med Svensk Kooperations event ”Forskning i fokus”.

Juryn för Svensk Kooperations uppsatstävling har bestått av:

Paul Christensson, vice ordförande för LRF och Södra
Staffan Furusten, professor i företagsekonomi på forskningscentrumet Score, vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm
Karin Hakelius, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet
Johan Vamstad, lektor vid Centrum för civilsamhällesforskning på Marie Cederschiöld högskola
Jacob Färnert, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer
Anders Dahlquist-Sjöberg, ordförande Svensk Kooperation och vice vd KF

Uppsatspriset är en del av Svensk Kooperations långsiktiga satsning som riktar sig till högskolor och universitet för att bidra till mer forskning och undervisning om kooperation i Sverige. Tävlingen genomförs årligen. För nästa års pris ska nominering göras senast den 15 september 2023. För att delta i tävlingen ska uppsatsen ingå i examen vid en svensk högskola eller universitet, vara skriven på kandidat-, magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng.

Mer information om uppsatstävlingen finns här.