Hållbar ägararkitektur för Sverige

Foto: Stacki Yu.

Idéskriften från Global Utmaning skriven av Sophie Nachemson-Ekwall går igenom hur Sverige är ägt, sektor för sektor, med 50 förslag som vill öppna upp för en diskussion kring en ny ägararkitektur för Sverige.

Författaren Sophie Nachemson-Ekwall utgår från att det behövs en pluralism av ägandeformer, en ny syn på det publika aktiebolagets roll som långsiktig värdeskapande aktör, en omvärdering av det institutionella kapitalets, företagarnas och den värdeburna sektorns respektive roller med fokus på värdeskapande. En lång men betydelsefull mening.

Rapporten Hållbar ägararkitektur för Sverige

Rapporten Hållbar ägararkitektur för Sverige publicerades i april 2016.

Det behövs dessutom en ny syn på arbete och kapital, där den historiska konfliktytan om hur resurser ska fördelas ersätts av ett samspel om hur resurser ska förmeras.