Hållbar ägararkitektur för Sverige

Idéskrift av Sophie Nachemson-Ekwall. Hur Sverige är ägt, sektor för sektor, med 50 förslag som vill öppna upp för en diskussion kring en ny ägararkitektur för Sverige.