Goda exempel på jämställdhet i kooperationen

Inför den internationella kvinnodagen uppmärksammar Svensk Kooperation några inspirerande goda exempel på jämställdhetsarbete som finns bland de kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige. Dessa företag arbetar för att med ökad jämställdhet bidra till att lösa utmaningar  som hur man ska inspirera och locka fler kvinnor till ordförandeposter och chefspositioner och hur fler investeringar ska skapas i företag och föreningar med kvinnor i ledningen.  

HSB arbetar för att det ska vara fler kvinnor som är ordförande i bostadsrättsföreningar.

HSB Göteborg har kämpat målmedvetet för jämställdhet i mer än tio år och den egna styrelsen har idag jämställd representation. 45 procent av styrelseledamöterna hos de 285 bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Göteborg är kvinnor. Men fortfarande finns ett arbete att göra när det kommer till ordföranden i bostadsrättsföreningarna – där är endast 30 procent kvinnor. HSB Göteborg har identifierat att en tröskel för kvinnor är att ta steget att räcka upp handen och därmed ställa sig till förfogande för ordförandeposten.

HSB Göteborg arrangerade därför ett seminarium där deltagarna fick en övergripande bild av vad rollen som ordförande innebär, med fokus på förkunskaper och vilket stöd som finns att tillgå. På agendan stod också frågor som ledarskap, delegering och konflikthantering, liksom konkreta tips och råd till de som tvekar inför att ta klivet till att ställa sig till förfogande i sin förening. Seminariet leddes av HSB Göteborgs ordförande Lena Carlberg.

Detta är ett av de goda exempel på jämställdhetsarbete i kooperativa och ömsesidiga företag som Svensk Kooperation lyfter fram inför internationella kvinnodagen den 8 mars. Vill du läsa mer om HSB Göteborgs arbete så kan du göra det här.

Mikrofondens investeringar når fler kvinnor

Mikrofonden är kooperationens och civilsamhällets och eget riskkapitalkooperativ. Mikrofondens investeringar går till 60 procent till kooperativa företag och föreningar som leds av en kvinna. Detta kan jämföras med riskkapitalmarknaden i stort där endast 0,5 procent av investeringarna går till företag som leds av kvinnor. En annan jämförelse kan göras med Almi invest, där 29 procent av investeringarna går till företag som leds av kvinnor eller mixade team.

Vill du läsa mer om Mikrofondens arbete? Kolla in deras hemsida här.

Norra Skog har jämställdhetsambassadörer

Norra Skog är en av Sveriges skogsägarföreningar, och i deras verksamhetsområde är 32 procent av skogsägarna kvinnor. Norra Skog strävar efter att vara en jämställd organisation där kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka och bedriva sitt företagande. 23 medarbetare inom Norra Skog har ett speciellt uttalat uppdrag att vara jämställdhetsambassadörer på sina respektive arbetsplatser. Ambassadörerna har genomgått en jämställdhetsutbildning, och två gånger per år träffas de tillsammans med bland annat vd och representanter från HR för att föra dialog och följa upp hur verksamheten fungerar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Intentionen är att det ska finnas en jämställdhetsambassadör på varje arbetsplats där tio eller fler medarbetare arbetar.

Folksam var först ut med hemförsäkring som ersätter våld i nära relationer

De flesta hemförsäkringar ersätter inte våld i nära relationer. Många drabbade har därför stått utan hjälp från sin försäkring. Folksam var det första försäkringsbolaget som ändrade på detta. Hos Folksam går det nu att få överfallsersättning även i de fall där den misstänkte gärningspersonen tillhör samma försäkring som den brottsutsatte. Samtidigt förändrades omfattningen för kristerapi till att även omfatta våld i nära relationer.

Våld i relationer fortsätter tyvärr att vara en aktuell fråga. Folksam vill nu göra det enklare för utsatta kvinnor att lämna våldsamma män.

– Vi ser gärna att ännu fler engagerar sig i den här frågan. Det finns ingen snabb lösning på problemet, men kan vi som försäkringsbolag på något sätt hjälpa den som utsätts för våld känns det viktigt att vi gör det vi kan, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef på Folksam.

Läs mer här om Folksams hemförsäkring som ersätter våld i nära relationer.

Riksbyggen vill se fler kvinnor som chefer

På Riksbyggen är idag 45 procent av cheferna kvinnor. Riksbyggen har under många år arbetat för att få fler kvinnor som chefer, och har fördubblat andelen jämfört med år 2008. Här är några sätt man jobbat på för att få detta att hända:

•  KPI på andel chefer som är kvinnor. Följs upp och redovisas varje år på styrelsenivå

•  Krav att det vid rekryteringar alltid ska finnas en av varje kön som slutkandidater

•  Tonvikt på kvinnor i rekryteringsannonser och employer branding-kampanjer

•  Mångfald och inkludering (som omfattar även jämställdhet) finns med i chefsutbildningar och som en del av introduktionsutbildningar för medarbetare

•  Breddat rekryteringsbasen till andra branscher som inte är lika mansdominerade som bygg- och fastighetsbranschen

Växa Sveriges digitala demokrati ger mer jämställdhet

Växa Sverige införde år 2014 digitala nomineringar och röstningar i sin medlemsorganisation. Sedan dess har det successivt blivit fler kvinnor som är förtroendevalda i organisationen, och idag har man en jämn könsfördelning bland förtroendevalda.

En jämförelse mellan år 2014 och år 2022 visar följande:

  • •  2014 var 38 procent av kretsråden kvinnor. 2022 är det 49 procent kvinnor.
  • •  2014 var 27 procent av fullmäktige kvinnor. 2022 är det 48 procent kvinnor.
  • •  2014 var 27 procent av styrelsen kvinnor. 2022 är det 60 procent kvinnor.