VMF Syd

VMF Syd Ekonomisk Förening

VMF Syd är ett opartiskt serviceföretag inom skogsnäringen, specialiserat på mätning av virke och biobränsle. Verksamhetsområdet omfattar större delen av Götaland.

Vi åtar oss även inventeringsuppdrag, besiktning av virkespartier, specialundersökningar samt utbildning i virkesmätning och frågor kring virkeskvalitet. Vi utför uppdrag också åt icke medlemmar.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2017 (tkr)

126 379

Rörelseresultat 2017 (tkr)

1 147

Efter finansiella poster 2017 (tkr)

1 118

Medlemmar

113

Medlemstyp

Kunder och leverantörer

Jämställdhet

Anställda

202

Bransch

Virkesmätning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward