VMF Qbera

VMF Qbera Ekonomisk Förening

VMF Qbera är ett opartiskt serviceföretag inom skogsnäringen, specialiserat på mätning av virkesråvara och biobränsle.

Syftet med virkesmätning är att bedöma kvalitet och kvantitet för av de olika virkessortiment som säljs och köps som råvara för trämekansik produktion, massa och papper samt energi. Verksamheten bidrivs i formen ekonomisk förening och ägs gemensamt av säljare och köpare av skogsråvara.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2017 (tkr)

195 638

Rörelseresultat 2017 (tkr)

-8 352

Efter finansiella poster 2017 (tkr)

-8 376

Medlemmar

165

Medlemstyp

Kunder och leverantörer

Jämställdhet

Anställda

313

Bransch

Virkesmätning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward