VMF Nord

VMF Nord Ekonomisk Förening

Nästan all skogsråvara som levereras till skogindustrin i Sverige mäts genom opartiska virkesmätningsföreningar och VMF Nord är norra Sveriges.

Vi mäter virke som levereras till sågverk och massaindustri. Vi finns också vid några värmeverk där vi mäter biobränsle. Virket mäts oftast på våra mätstationer vid industrin. Virkesmätarna är anställda av föreningen och är opartiska i förhållande till säljare och köpare.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2017 (tkr)

118 050

Rörelseresultat 2017 (tkr)

-372

Efter finansiella poster 2017 (tkr)

-380

Medlemmar

59

Medlemstyp

Kunder och producentföretag

Jämställdhet

Anställda

200

Bransch

Virkesmätning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward