Virkesmätningskontroll

Virkesmätningskontroll Ekonomisk Förening

Virkesmätningskontroll är ett informationsnav för produkter, lagerförflyttningar och inmätning inom virke, transport och biobränsleaffärer.

Informationsflödet mellan skog och industri blir allt mer betydelsefullt. Högre och högre krav ställs på rådatats aktualitet och kvalitet. Virkesmätningskontroll förmedlar och förädlar informationen vidare på det sätt som är bäst och effektivast för våra kunder. Den bearbetade informationen paketerar vi i vissa fall till färdiga tjänster. I andra fall behovsanpassas informationen för integrering i våra kunders egna system.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

264 266

Rörelseresultat 2018 (tkr)

-22 387

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

-25 617

Medlemmar

57

Medlemstyp

Producenter och konsumenter (även organisationer)

Jämställdhet

Anställda

122

Bransch

Databehandling, hosting

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward