Victoriaskolan

Tyska Skolan Göteborg Ekonomisk Förening

Victoriaskolan är en fristående svensk grundskola centralt belägen i Göteborg. Vi erbjuder undervisning från årskurserna 0–9 och läser i enlighet med svensk läroplan.

Det finns inga privata vinstintressen och eventuellt överskott förs tillbaka till skolverksamheten.

Eleven väljer inriktning och profil för sin utbildning från årskurs 1. Vi erbjuder två program. Språkprogrammet och naturvetenskapliga programmet.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2016 (tkr)

45 206

Rörelseresultat 2016 (tkr)

967

Efter finansiella poster 2016 (tkr)

975

Medlemmar

142

Medlemstyp

Kunder (föräldrar)

Jämställdhet

Anställda

57

Bransch

Grundskoleutbildning och förskoleklass

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward