Vi förenade

Byggnadsföreningen Vi Förenade Ekonomisk Förening

Byggnadsföreningen Vi Förenade äger och förvaltar fastigheter i Falun och Borlänge. Föreningen tillhandahåller lokaler, butiker, kontor och bostäder för uthyrning till såväl privatpersoner som till företag.

Vi Förenade bildades i slutet av 1800-talet med syfte att tillhandahålla lokaler till nykterhetsrörelsens (IOGT-NTOs) verksamhet. En av de första fastigheterna som byggnadsföreningen förvaltade var det gamla Ordenshuset vid Faluån.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

49 608

Rörelseresultat 2018 (tkr)

4 902

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

-921

Medlemmar

53

Medlemstyp

Producenter och konsumenter

Jämställdhet

Anställda

12

Bransch

Samlingslokaler

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward