Växa Sverige

Växa Sverige Ekonomisk Förening

Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 237 000 mjölkkor. Vi säljer produkter och tjänster som utvecklar lantbruksföretagen.

Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Växa Sverige har 36 driftsplatser och omsätter 420 miljoner kr. Våra 500 kunniga och engagerade medarbetare är verksamma inom kokontroll/KAP, semin och fältservice, rådgivning/djurhälsa, avel, bygg, växtodling samt avbytarservice.

infoOm Växa Sverige

  • Antal driftsplatser: 36
  • Antal kor i kokontrollen: 237 415
  • Antal kor i semin: 305 000
  • Antal förtroendevalda: 350

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

462 335

Rörelseresultat 2022 (tkr)

-4 910

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

-3 203

Medlemmar

6 007

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

350

Bransch

Service till husdjursskötsel

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward