Västmanlands Tolkservice

VTS har över 300 tolkar i 80 språk. Vi är en ekonomisk förening med Landstinget Västmanland och åtta av länets kommuner som medlemmar.

Verksamheten startade i januari 1993. Samtidigt upphörde de kommunala tolkförmedlingarna i länet. VTS är sedan år 2006 kvalitets- och miljöcertifierad enligt FR2000 Verksamhetsledning.

Genom vår samarbetsorganisation Tolkservicerådet har vi tillgång till över 3 000 tolkar i 120 språk. För närvarande har Tolkservicerådet 21 anslutna tolkförmedlingar.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2017 (tkr)

46 584

Rörelseresultat 2017 (tkr)

1 893

Efter finansiella poster 2017 (tkr)

1 889

Medlemmar

9

Medlemstyp

Brukare (kommuner och landsting)

Jämställdhet

Anställda

15

Bransch

Översättning och tolkning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward