Västfrakt

Västfrakt Ekonomisk Förening

Västfrakt är en lastbilscentral i Dalsland med 37 delägare och cirka 50 fordon.

För mer än 40 år sedan kom man på tanken att bilda en stor lastbilscentral (LBC) inom Dalsland. Efter förhandling med samtliga centraler i regionen beslutades om sammangående med centralerna i Bengtsfors, Ed och Bäckefors. Stadgar för föreningen antogs den 22 februari 1967 och redan den 11 april samma år var företaget Västfrakt Ekonomisk Förening registrerat.

Västfrakt har idag 37 delägare med ca 50 fordon. Fem anställda sköter transportledning och administration. Från 1984 ingår Entreprenadföretaget Steneby Schakt AB i föreningen. Bolaget drivs som ett dotterföretag.

 

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

161 931

Rörelseresultat 2020 (tkr)

1 549

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

935

Medlemmar

33

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

29

Bransch

Övriga stödtjänster till transport

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward