Västanviks Folkhögskola

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola

Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att vi erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk.

Skolan vänder sig till teckenspråkiga, döva och hörselskadade som vill komplettera sina tidigare studier. Våra elever kommer från hela Sverige och även från andra länder.

Skolan har vissa yrkesutbildningar för döva och hörselskadade. Det finns också kurser och utbildningar som vänder sig till hörande personer med anknytning till teckenspråket.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

40 009

Rörelseresultat 2018 (tkr)

1 804

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

1 936

Medlemmar

Ingen uppgift

Medlemstyp

Konsumenter (organisationer)

Jämställdhet

Anställda

42

Bransch

Folkhögskoleutbildning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward