Vara Energi

Vara Energi Ekonomisk Förening

Vara Energi levererar el och fjärrvärme till dig som lever och arbetar i Vara med omnejd. Vi introducerar ny modern teknik för att leverera energi på ett tryggare, miljövänligare och effektivare sätt.

Vi bygger om elnätet och rustar för ett säkrar elnät i framtiden, luftledningar ersätts med kabel i mark. Detta gör att driftsäkerheten förbättras betydligt.

Fjärrvärmeutbyggnaden i Vara är under ett expansivt skede, vi bygger nytt fjärrvärmenät och moderniserar hela tiden våra nät och våra panncentraler. Vår målsättning är att minska oljeberoendet i Vara kommun och göra en stor insats för miljön, vi använder oss av biobränsle för att värma Vara och Vedum.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

51 788

Rörelseresultat 2020 (tkr)

5 900

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

5 041

Medlemmar

795

Medlemstyp

Konsumenter

Jämställdhet

Anställda

15

Bransch

Distribution av elektricitet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward