Vallberga Lantmän

Vallberga Lantmän Ekonomisk Förening

Vallberga Lantmän är en fristående aktör, ett starkt medlemsägt företag som förser lantbrukare med kvalitetsvaror och tjänster som behövs för att driva ett modernt jordbruk.

Vallberga Lantmän bildades för över hundra år sedan, 1904, och har sedan dess gjort en lång och utvecklande företagsresa. Verksamheten har genom åren vuxit och vi har bl a investerat i utökad lagrings- och torkkapacitet samt en ny högteknologisk foderfabrik som tillverkar cirka 100 000 ton foder per år.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

1 070 120

Rörelseresultat 2022 (tkr)

35 658

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

13 314

Medlemmar

904

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

43

Bransch

Framställning av beredda fodermedel

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward