Upplands Schakt

Upplands Schakt Ekonomisk Förening

Upplands läns största nätverk av entreprenadmaskiner. Levererar främst maskintjänster till alla större byggbolag, kommuner, Trafikverket, men även till mindre företag och privata kunder.

Den 23 februari 1971 bildade 20 grävmaskinentreprenörer en ekonomisk förening i Uppsala. I dag består Upplands Schakt av cirka 85 medlemsföretag vilka disponerar ungefär 250 maskinenheter. Föreningen arbetar huvudsakligen i Uppland där vi är länets största nätverk av entreprenadmaskiner.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

212 217

Rörelseresultat 2022 (tkr)

1 335

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

56

Medlemmar

77

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

3

Bransch

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward