Upplands Schakt

Upplands Schakt Ekonomisk Förening

Upplands läns största nätverk av entreprenadmaskiner. Levererar främst maskintjänster till alla större byggbolag, kommuner, Vägverket och Banverket, men även till mindre företag och privata kunder.

Den 23 februari 1971 bildade 20 grävmaskinentreprenörer en ekonomisk förening i Uppsala. I dag består Upplands Schakt av cirka 85 medlemsföretag vilka disponerar ungefär 250 maskinenheter. Föreningen arbetar huvudsakligen i Uppland där vi är länets största nätverk av entreprenadmaskiner.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2017 (tkr)

183 873

Rörelseresultat 2017 (tkr)

3 065

Efter finansiella poster 2017 (tkr)

155

Medlemmar

75

Medlemstyp

Leverantörer

Jämställdhet

Anställda

3

Bransch

Bygg och anlägggning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward