Upplands Energi

Upplands Energi Ekonomisk Förening

Företag som äger transformatorstationer, kraftledningar och erbjuder distribution av energi inom eget nätområde. Dotterbolaget Upplands Energi AB erbjuder elförsäljning, värmepumpar, Solel-anläggningar, energideklarationer till privatpersoner och företag i hela Uppland.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

290 099

Rörelseresultat 2018 (tkr)

19 700

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

19 727

Medlemmar

Ingen uppgift

Medlemstyp

Konsumenter (även företag)

Jämställdhet

Anställda

38

Bransch

Distribution av elektricitet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward