Umeå Folkets Hus

Umeå Folkets Husförening

Umeå Folkets Hus är den naturliga mötesplatsen i Umeå för kultur, konferens, mat och nöje.

Miljöfrågor är viktiga för oss. Vi jobbar ständigt och målmedvetet med att göra bra miljöval, förbättra resurshushållningen och utveckla långsiktiga lösningar för att uppnå ett ekologiskt mer uthålligt samhälle.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

50 014

Rörelseresultat 2020 (tkr)

-938

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

-2 625

Medlemmar

39

Medlemstyp

Producenter och konsumenter

Jämställdhet

Anställda

64

Bransch

Restaurangverksamhet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward