U-schakt

U-schakt Ekonomisk Förening

Genom sina medlemmar kan U-schakt erbjuda ett stort antal maskiner och transportfordon. Föreningens arbetsområde är Mälardalen, främst Västmanland, men kan leverera tjänster, maskiner och fordon även i angränsande län.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

169 659

Rörelseresultat 2022 (tkr)

2 579

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

315

Medlemmar

53

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

3

Bransch

Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward