U-schakt

U-schakt Ekonomisk Förening

Genom sina medlemmar kan U-schakt erbjuda ett stort antal maskiner och transportfordon. Föreningens arbetsområde är Mälardalen, främst Västmanland, men kan leverera tjänster, maskiner och fordon även i angränsande län.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

145 576

Rörelseresultat 2018 (tkr)

960

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

249

Medlemmar

60

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Ingen uppgift

Anställda

4

Bransch

Bygg och anlägggning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward