Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Vi gör det genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram.

Vissa insatser är riktade direkt till företag eller blivande företagare. Andra insatser syftar till att utveckla förutsättningar och villkor som påverkar företagandet.

Stödjer kooperativt företagande

Vi är alltså inte något kooperativ, men vi är med och stödjer kooperativt företagande, genom att vara en av finansiärerna till organisationen Coompanpion.

Tillväxtverket är drygt 390 anställda och finns i Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå, Malmö, Örebro och Östersund samt i Stockholm där huvudkontoret ligger.

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward