Taxi Trafikförening

Taxi Trafikförening

Ägare till koncernen Taxi Trafikförening där även taxibolagen Ekerö Taxi och Värmdö Taxi ingår. Taxi Trafikförening är också en del av nätverket Svea Taxi Allians som består av mer än hundra taxibolag över hela Sverige.

År 1899 bildades Stockholms Droskägarförening, ursprunget till Taxi Stockholm. Man beslöt att dra nytta av en ganska ny uppfinning, telefonen. Ett antal stolpar med direkttelefon sattes upp i staden. Där kunde hästskjutsar och bilar stå och vänta på körning.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

556 645

Rörelseresultat 2018 (tkr)

-18 311

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

1 585

Medlemmar

927

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

298

Bransch

Övriga stödtjänster till landtransport

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward