Taxi Stockholm

Taxi Trafikförening

Ägare till koncernen Taxi Stockholm där även taxibolagen Ekerö Taxi och Värmdö Taxi ingår. Taxi Stockholm är också en del av nätverket Svea Taxi Allians som består av mer än hundra taxibolag över hela Sverige.

År 1899 bildades Stockholms Droskägarförening, ursprunget till Taxi Stockholm. Man beslöt att dra nytta av en ganska ny uppfinning, telefonen. Ett antal stolpar med direkttelefon sattes upp i staden. Där kunde hästskjutsar och bilar stå och vänta på körning.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2017 (tkr)

538 410

Rörelseresultat 2017 (tkr)

1 585

Efter finansiella poster 2017 (tkr)

658

Medlemmar

901

Medlemstyp

Leverantörer (taxiåkerier)

Jämställdhet

Anställda

283

Bransch

Övriga stödtjänster till landtransport

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward