Taxi Göteborg

Taxi Göteborg Ekonomisk Förening

Erbjuder persontransport till företag, samhälle och privatpersoner i Västsverige sedan år 1922. Vi utför dagligen över 5 000 resor och är den största taxiverksamheten i Västsverige.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

445 467

Rörelseresultat 2022 (tkr)

-3 726

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

-4 109

Medlemmar

91

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

37

Bransch

Övriga stödtjänster till landtransport

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward