Taxi Göteborg

Taxi Göteborg Ekonomisk Förening

Erbjuder persontransport till företag, samhälle och privatpersoner i Västsverige sedan år 1922. Vi utför dagligen över 5 000 resor och är den största taxiverksamheten i Västsverige.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2017 (tkr)

665 074

Rörelseresultat 2017 (tkr)

1 577

Efter finansiella poster 2017 (tkr)

725

Medlemmar

133

Medlemstyp

Leverantörer (åkeriföretag)

Jämställdhet

Anställda

74

Bransch

Övriga stödtjänster till landtransport

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward