Swedish Lapland Visitors Board

Swedish Lapland Visitors Board Ekonomisk Förening

Svenska Lappland är en internationell destination som lockar besökare från hela världen. Destinationen är ett resmål med gemensamt platsvarumärke. Platsvarumärket bildar en gemensam samverkansplattform för lokala destinationer och turismföretagare i Norrbottens län samt Skellefteå och Sorsele kommun.

Internationellt används begreppet Lapland vanligen för att beskriva hela norra Skandinavien, huvudsakligen norra Sverige och Finland. I området ingår fjäll, skogsland och kust. För att förtydliga var vi ligger geografiskt och för att få fördel av kännedomen kring begreppet Lapland, som internationellt ger positiva associationer kring resmålet, samt den arktiska livsstil som kännetecknar destinationen – landade vi i varumärket Swedish Lapland.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2017 (tkr)

54 129

Rörelseresultat 2017 (tkr)

1 518

Efter finansiella poster 2017 (tkr)

1 016

Medlemmar

14

Medlemstyp

Leverantörer

Jämställdhet

Anställda

Ingen uppgift

Bransch

Besöksnäring och turism

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward