Sveriges Vindkraftkooperativ

Sveriges vindkraftkooperativ är en ekonomisk förening där medlemmarna gemensamt äger vind- och solelproduktionsanläggningar fördelade över hela Sverige. SVEF bidrar till omställningen av energisektorn genom att medlemmarna investerar i förnybar elproduktion.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

64 636

Rörelseresultat 2022 (tkr)

26 248

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

25 501

Medlemmar

2 303

Medlemstyp

Konsumenter

Jämställdhet

Ingen uppgift

Anställda

Ingen uppgift

Bransch

Generering av elektricitet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward