Svenska Möten

Svenska Möten Ekonomisk Förening

Svenska Möten är ett bokningsbolag och en medlemsorganisation för mer än 130 noga utvalda konferensanläggningar.

Vi brinner för mötet och för att våra kunders syften, mål och visioner ska uppfyllas. Det gör vi med hjälp av 30 års branscherfarenhet, framåtanda, ständig kunskapstörst och fantastiska mötesanläggningar.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

463 045

Rörelseresultat 2022 (tkr)

8 635

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

8 505

Medlemmar

140

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

25

Bransch

Turist- och bokningsservice

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward