Svenska Möten

Svenska Möten Ekonomisk Förening

Svenska Möten är ett bokningsbolag och en medlemsorganisation för mer än 130 noga utvalda konferensanläggningar.

Vi brinner för mötet och för att våra kunders syften, mål och visioner ska uppfyllas. Det gör vi med hjälp av 30 års branscherfarenhet, framåtanda, ständig kunskapstörst och fantastiska mötesanläggningar.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

302 725

Rörelseresultat 2018 (tkr)

134

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

132

Medlemmar

138

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

28

Bransch

Turist- och bokningsservice

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward