1100 Marketing

Svenska Mcmarketing Ekonomisk Förening

Föreningen har till föremål för sin verksamhet att åt sina medlemmar bedriva marknadsföring för McDonalds och dess produkter. Föreningen skall därvid besluta om storleken av marknadsföringsbudgeten.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

226 759

Rörelseresultat 2018 (tkr)

219

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

6

Medlemmar

194

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Ingen uppgift

Anställda

Ingen uppgift

Bransch

Reklam

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward