1100 Marketing

Svenska Mcmarketing Ekonomisk Förening

Föreningen har till föremål för sin verksamhet att åt sina medlemmar bedriva marknadsföring för McDonalds och dess produkter. Föreningen skall därvid besluta om storleken av marknadsföringsbudgeten.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

229 281

Rörelseresultat 2020 (tkr)

505

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

14

Medlemmar

190

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Ingen uppgift

Anställda

Ingen uppgift

Bransch

Reklambyråverksamhet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward