Svenska Betodlarna

Svenska Betodlarna Ekonomisk Förening

Svenska Betodlarna ekonomisk förening, Betodlarna, är sockerbetsodlarnas riksorganisation som representerar landets samtliga cirka 1 900 betodlare.

Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen samt tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Våra verksamheter

  • Avtalsförhandlingar gentemot Nordic Sugar.
  • Näringspolitisk bevakning såväl nationell som internationell.
  • Löpande hantering av svenska sockerbetsfrågor.
  • Aktivt deltagande i och påverkan på europeiska sockerbetsfrågor.
  • Egen kontroll på sockerbruket.
  • Information genom tidningen Betodlaren och webbplatsen betodlarna.se
  • Forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med de danska betodlarna och sockerindustrin via NBR (Nordic Beet Research Foundation).
Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward