Sveland Djurförsäkringar

Djuren har varit i fokus alltsedan Sveland bildades som en kreatursförening år 1911. I takt med att sällskapsdjuren har blivit allt viktigare har också efterfrågan på bra djurförsäkringar blivit större.

Redan på 50-talet började de första hundarna försäkras hos Sveland och tio år senare lanserades vår kattförsäkring. Idag har vi försäkringar för allt från hundar och chinchillor till alpackor. Hos oss är djurens hälsa och välmående det viktigaste. Därför får du som kund snabb och kompetent hjälp när det behövs som mest.

Försäkringstagarna äger oss

Vi är ett ömsesidigt bolag där du som försäkringstagare också är ägare i bolaget. I praktiken innebär det bland annat att premierna sätts efter skadekostnaderna. Vi strävar efter att ha en vinstmarginal på 10 procent för att kunna utvecklas och behålla vår starka ekonomiska position, vilket skapar ökad service och trygghet för dig. Vid bolagsstämman företräds du som ägare av fullmäktige.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

536 978

Rörelseresultat 2022 (tkr)

Ingen uppgift

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

Ingen uppgift

Ägare

82 000

Ägartyp

Försäkringstagarna

Jämställdhet

Anställda

74

Bransch

Sakförsäkring

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward