Strängnäs Montessori

Strängnäs Montessoriskola Ekonomisk Förening

Strängnäs Montessoriskola är en icke vinstdrivande friskola. Vi är medlemmar i Friskolornas Riksförbund samt i Svenska Montessoriförbundet.

Vi är en för- och grundskola som ägs och drivs av föräldrarna gemensamt. Det sker genom att verksamheten är organiserad som en ekonomisk förening som även äger ett helägt dotterbolag. Alla föräldrar som vill engagera sig i verksamheten välkomna. Det kan gälla att vara med på fixardagar eller att engagera sig i styrelsearbetet.

Montessoripedagogiken är grunden för vår verksamhet. Alla föräldrar erbjuds därför en utbildning i pedagogikens grunder.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

61 980

Rörelseresultat 2020 (tkr)

4 767

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

4 755

Medlemmar

197

Medlemstyp

Konsumenter

Jämställdhet

Anställda

88

Bransch

Förskoleutbildning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward